Universiteit Leiden

nl en

Herplaatsing

Als u uw huidige werk niet langer kunt (blijven) uitoefenen, kijken wij of wij u kunnen herplaatsen. Dat betekent dat we onderzoeken of er binnen een redelijke termijn een andere passende functie voor u is binnen onze organisatie.

Wanneer komt u in aanmerking voor herplaatsing?

U bent kandidaat voor herplaatsing als u met ontslag wordt bedreigd om een van de volgende redenen:

  • Uw functie wordt opgeheven of u wordt boventallig verklaard.
  • U blijkt onbekwaam of ongeschikt te zijn voor uw functie en dat is niet vanwege uw schuld of toedoen.
  • U bent (langdurig) ziek geweest, waardoor terugkeer in uw eigen functie niet mogelijk is.
  • Een andere dan de bovengenoemde redenen, tenzij sprake is van eigen schuld of toedoen.

Hoe werkt herplaatsing?

Tijdens het herplaatsingsonderzoek wordt gezocht naar een passende functie voor u. Het herplaatsingsonderzoek duurt standaard tussen de 3 en 6 maanden, afhankelijk van de duur van uw dienstverband. Bent u boventallig geworden door reorganisatie? Dan duurt het onderzoek 10 maanden. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid duurt het onderzoek net zo lang tot herplaatsing een feit is of u ontslagen wordt. Als u een langer dan een jaar ziek bent, wordt gekeken naar welke werkzaamheden u nog in staat bent uit te voeren tijdens uw ziekte.

Als herplaatsingskandidaat krijgt u voorrang bij de vervulling van interne vacatures. U ontvangt wekelijks het vacaturebulletin met de meest recente vacatures. Deze vacatures zijn een aantal dagen uitsluitend in te zien door herplaatsingskandidaten. Een herplaatsingscoördinator ondersteunt u gedurende het herplaatsingsonderzoek.

Als het herplaatsingsonderzoek is afgelopen en u nog geen passende functie heeft gevonden, maar u bent nog wel in dienst bij de Universiteit Leiden, dan houdt u de status van herplaatsingskandidaat. U blijft het wekelijkse vacaturebulletin ontvangen en behoudt uw voorrangspositie bij de vervulling van vacatures tot de datum van uw ontslag.

Wat is een passende functie?

Een passende functie is een functie die aansluit bij uw opleiding, ervaring en competenties. Om dit te beoordelen, hanteren wij de volgende criteria:

  • U beschikt over de kennis en kunde die noodzakelijk worden geacht voor het uitoefenen van de functie. Of u kunt uw kennis en kunde binnen een jaar op het gewenste niveau brengen.
  • Wij denken dat u zich binnen een jaar kan laten omscholen of bijscholen, zodat u wel beschikt over de benodigde kennis en de kunde.
  • Uw nieuwe functie is niet meer dan twee salarisschalen lager dan uw oude functie.
  • De functie maakt structureel deel uit van de formatie.
  • De functie kan redelijkerwijs aan u worden opgedragen, gelet op uw persoonlijkheid, uw omstandigheden en de voor u bestaande vooruitzichten.

Bij twijfel of de functie echt passend is voor u, kan besloten worden tot een proefplaatsing voor maximaal 12 maanden.

Meer informatie

Als u vragen heeft over herplaatsing, kunt u een e-mail sturen naar herplaatsing@bb.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.