Universiteit Leiden

nl en

Hooglerarenbeleid

Ons personeel vormt het fundament van onze universiteit en hoogleraren maken daar deel van uit. Wij leggen de lat hoog en en vragen van al onze personeelsleden en zeker ook van hoogleraren erkende kwaliteiten op het gebied van onderzoek en onderwijs, promotiebegeleiding, academisch leiderschap, integriteit, onderhouden van internationale netwerken en verwerven van subsidies.

Het college van bestuur van de Universiteit Leiden wil dat onze hoogleraren al deze hooggespannen verwachtingen waar kunnen maken. Leiderschapsontwikkeling en, in samenhang daarmee, loopbaanbeleid, zijn hierin steeds belangrijker wordende elementen, vandaar dat zij in de brochure over Hooglerarenbeleid aan de orde komen.

Verder is de context waarbinnen hoogleraren moeten opereren in kaart gebracht. Sleutelbegrippen zijn wetenschappelijke integriteit en kwaliteitsbewaking. Ten slotte worden het benoemingsbeleid en de daarmee samenhangende procedures beschreven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.