Universiteit Leiden

nl en

Personeelsmonitor

De universiteit vindt het belangrijk dat je tevreden bent over je werk. Wij peilen daarom jouw mening via de personeelsmonitor. De resultaten gebruiken we voor verbeteringen die het werkplezier vergroten.

Resultaten Personeelsmonitor 2022 bekend

Deelnemen aan de Personeelsmonitor was in 2022 mogelijk van 17 oktober t/m 11 november. In totaal heeft 58,9% van de medewerkers en 33,2% van de promovendi deelgenomen. Bedankt aan alle collega's die de tijd hebben genomen om hun stem te laten horen! Wil je weten wat de response rate was van jouw faculteit/eenheid? Dat overzicht vind je hier.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?

Medewerkers waarderen hun eigen werk en hun directe werkomgeving  

 • Medewerkers hebben goed contact met hun leidinggevende en hebben vertrouwen in elkaar. 
 • Medewerkers ervaren veelal een grote mate van autonomie in het uitoefenen van hun werkzaamheden. 
 • Medewerkers hebben werkbare afspraken over thuiswerken met hun leidinggevenden en deze worden ook goed nagekomen.  

Medewerkers voelen zich overwegend veilig in het werken op de Universiteit 

 • Collega’s voelen zich geaccepteerd voor wie ze zijn. 

De werkdruk blijft onverminderd een onderwerp dat aandacht nodig heeft 

 • Medewerkers kunnen veelal hun werk niet naar behoren uitvoeren binnen hun contracturen. De hoeveelheid werk, de regeldruk en onduidelijke verwachtingen en deadlines zijn hiervoor belangrijke oorzaken. 
 • Leidinggevenden staan onder druk, zij ervaren een hogere werkdruk dan niet-leidinggevenden. Er wordt veel van hen gevraagd en daar moeten ze (beter) in worden gefaciliteerd.  

De trots op de Universiteit Leiden is minder geworden  

 • Medewerkers voelen zich minder betrokken bij de universiteit. Een meerderheid ervaart te weinig gelegenheid om bij te dragen aan discussies over visie van de universiteit.  
 • Medewerkers zien graag dat het management regelmatiger communiceert over relevante ontwikkelingen en meer open staat voor nieuwe ideeën.  

Betere ondersteuning bij ongewenst gedrag

Structurele aandacht voor sociale veiligheid blijft belangrijk. We streven met elkaar naar een veilige werk- en leeromgeving. Medewerkers weten waar ze zich kunnen melden bij ongewenst gedrag, maar voelen zich in geval van een incident niet altijd goed ondersteund. 

Wil je alle resultaten zelf bekijken?

De resultaten van de Personeelsmonitor zijn tot en met 31 maart 2023 te bekijken in de beveiligde online omgeving van Effectory, het externe bureau dat de monitor voor ons heeft uitgezet. Op maandag 19 december ontving je een e-mail van Effectory met een link voor toegang. Ben je leidinggevende? Dan heb je diezelfde dag een extra e-mail ontvangen met een link naar een aparte omgeving voor inzicht in de resultaten en acties die je kunt uitzetten. 

Zo bekijk je de resultaten

 1. Klik op ‘Bekijk de resultaten’ in de e-mail van Effectory. Hierdoor kom je terecht in de online omgeving ‘My Feedback’.
 2. Maak een account aan met je e-mailadres van de Universiteit Leiden. Kies een wachtwoord met ten minste één hoofletter, één cijfer en één speciaal teken.
 3. Log in en bekijk de resultaten. Je kunt jouw antwoorden vergelijken met jouw team of afdeling (op voorwaarde dat genoeg mensen de monitor hebben ingevuld) en met de universiteit als geheel.

Wil je hulp bij het inloggen, of meer weten over hoe je de resultaten van de monitor kunt vergelijken? Lees dan deze handleiding of bekijk deze korte video

Lukt het je niet om in te loggen in de online omgeving of heb je een andere technische vraag over de resultaten? Of heb je geen e-mail van Effectory ontvangen? Neem dan gerust contact op met de Effectory Helpdesk. Zij kunnen je verder helpen.

Als leidinggevende ontving je op maandag 19 december twee e-mails van Effectory. Via de een kun je inloggen in de beveiligde omgeving My Feedback (zie hierboven: 'Ik ben medewerker'). Via de ander kun je inloggen in de beveiligde omgeving My Effectory. Hier krijg je inzicht in de resultaten en in de acties die jij kunt uitzetten. 

Inloggen bij My Effectory gaat als volgt:

 1. Klik op de link 'Bekijk de resultaten' in de e-mail van Effectory. In deze e-mail staat ook jouw gebruikersnaam.
 2. Indien je al eerder hebt ingelogd op My Effectory kun je met het door jou aangemaakte wachtwoord inloggen. Heb je nog niet eerder ingelogd op My Effectory? Dan kun je nu alsnog een account aanmaken. Kies een wachtwoord met ten minste één hoofletter, één cijfer en één speciaal teken.
 3. Log in en bekijk de resultaten. Let op: als leidinggevende krijg je toegang tot de uitslagen van zowel het medewerkersonderzoek als het promovendionderzoek. Via het dropdownmenu 'Groep' bovenin de pagina kun je selecteren welke resultaten je wilt bekijken. 

Wil je meer weten over hoe je dieper in de resultaten kunt duiken of hoe je binnen My Effectory een actieplan opzet? Lees dan de handleiding of bekijk dit artikel

Lukt het je niet om in te loggen in de online omgeving of heb je een andere technische vraag over de resultaten? Of heb je geen e-mail van Effectory ontvangen? Neem dan gerust contact op met de Effectory Helpdesk. Zij kunnen je verder helpen.

Bespreek de resultaten

Het onderzoek stopt niet bij de resultaten. Eerder zijn de resultaten het begin van het open gesprek dat we met elkaar gaan voeren over wat goed gaat, wat aandacht vergt en hoe we het beter gaan doen. Faculteiten en eenheden is gevraagd om verder aan de slag te gaan en concrete acties te ondernemen ter verbetering van de werkbeleving waar nodig. Decanen, bedrijfsvoerders, directeuren en leidinggevenden bespreken de resultaten met elkaar en met hun medewerkers. 

Webinars voor leidinggevenden

Om leidinggevenden te ondersteunen bij het voeren van gesprekken over de resultaten van de monitor werden voor hen in de week van 9 januari 2023 webinars georganiseerd. Het Nederlandstalige webinar vond plaats op dinsdag 10 januari. Het Engelstalige webinar vondt plaats op donderdag 12 januari.

Tijdens de sessies werd besproken hoe je de uitkomsten van de monitor kunt interpreteren en hoe je daar vervolgens met je team mee aan de slag kunt. Namens het College van Bestuur sloot vicevoorzitter Martijn Ridderbos aan. 

Wil je de presentatie van het webinar bekijken? Je kunt de slides downloaden via het menu 'Documenten' rechtsboven op deze pagina.

Lees ook de collegecolumn van Martijn Ridderbos, lid van het college van bestuur: 'Hoe gaan we samen aan de slag met de resultaten van de Personeelsmonitor?'

Naar de column

Jouw anonimiteit gewaarborgd

Voorop staat dat jouw antwoorden niet herleidbaar zijn in de resultaten en de rapportages. Anonimiteit wordt op verschillende manieren gewaarborgd:

 • Rapportages voor groepen en teams zijn alleen mogelijk als de groep uit minstens 10 medewerkers bestaat waarvan minstens 5 de monitor hebben ingevuld.
 • Antwoorden op vragen over sociale veiligheid worden alleen gerapporteerd als een onderdeel uit minstens 75 medewerkers bestaat. Hier is voor gekozen omdat deze antwoorden bijzonder gevoelig zijn en omdat de resultaten het percentage van medewerkers betreft die een situatie hebben meegemaakt.
 • In de personeelsmonitor zijn bewust geen open vragen gesteld. Zo wordt voorkomen dat medewerkers onopzettelijk herleidbaar worden, bijvoorbeeld door een beschrijving van een specifieke werksituatie of ervaring.  

Wil je meer weten over de opzet van de Personeelsmonitor? Lees dan hier de FAQ.

Belangrijke thema's

De Personeelsmonitor gaat in op belangrijke thema’s. Deze zijn vastgesteld naar aanleiding van actuele ontwikkelingen, de Personeelsmonitor Light 2021 en brede consultatie. Hierbij zijn ook de Universiteitsraad en het Lokaal Overleg betrokken.

Naast standaardthema’s zoals bevlogenheid en betrokkenheid ligt de nadruk op:
•    Werkmogelijkheden, waaronder faciliteiten en omstandigheden
•    Welzijn en werkdruk, waaronder sociale veiligheid, overuren en de oorzaken van werkdruk
•    Leiderschap en autonomie, waaronder samenwerking binnen teams, zelfsturing en de relatie met de leidinggevende en management
•    Inclusie, waaronder gelijke behandeling en jezelf mogen zijn
•    Duurzame inzetbaarheid, waaronder doorgroeimogelijkheden, mobiliteit en ontwikkeling
Ook krijgen promovendi een aantal extra vragen specifiek gericht op werkbeleving als promovendus.

Prijs voor de hoogste invulscores

Gefeliciteerd aan Bedrijfsvoering en Advies (Bestuursbureau), Communicatie & Marketing (FGw), Financiën (Bestuursbureau) en Digitale Diensten (UBL) die dit jaar als eerste de hoogste reponse rate hebben gehaald! Als bedankje hebben zij eind november een dagdeel genoten van lekkere koffie, thee en smoothies van een mobiele barista van Bar Company. Deze prijs werd gesponsord door Healthy University.  

Verder is er een eervolle vermelding voor het team Theoretical Chemistry (FWN) en Learning & Development (Bestuursbureau).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.