Universiteit Leiden

nl en

Commissies voor klachten, beroep en bezwaar

De universiteit heeft meerdere (klachten)commissies.

  • Vermoed je een schending van de wetenschappelijke integriteit?
  • Heb je te maken met ongewenst gedrag?
  • Ben je het niet eens met een besluit en kom je er niet uit met je vertrouwenspersoon?
  • Of wil je als student beroep aanteken bij het College van Beroep voor de Examens?

Dan kun je terecht bij één van de onderstaande commissies.

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Vermoed je dat een medewerker de wetenschappelijke integriteit schendt? Neem dan contact op met de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Collegialiteit, respect, en aandacht voor de ander behoren tot de normale omgangsvormen. Toch kun je te maken krijgen met ongewenst gedrag. Neem in dat geval contact op met de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag.

Geschillencommissie

Ben je medewerker en ben je het niet eens met arbeidsgerelateerde beslissingen van je leidinggevende/de universiteit? Bepaalde beslissingen kun je voorleggen aan de Geschillencommissie.

Commissie voor beroep en bezwaar

Ben je het niet eens met een (schriftelijke) beslissing van Universiteit Leiden? Dien binnen zes weken een bewaarschrift in bij de Commissie voor Beroep en Bezwaar.

College van Beroep voor de Examens

Ben je student? Dan kun je een beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Het CBE  is een onafhankelijk, bij de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ingesteld, beroepscollege. 

Commissie Misstanden

De Commissie Misstanden onderzoekt meldingen van (vermoede) misstanden en adviseert vervolgens het College van Bestuur. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.