Universiteit Leiden

nl en

Ombudsfunctionaris medewerkers

Marjan van Dasselaar is de ombudsfunctionaris medewerkers. De ombudsfunctionaris medewerkers verleent onafhankelijk advies aan de universiteit over de wijze waarop het werkklimaat onder medewerkers veiliger kan worden

Sociale veiligheid binnen Universiteit Leiden

Marjan geeft advies naar aanleiding van onderzoek naar thematiek en terugkerende patronen die vaak de achtergrond vormen van problemen van medewerkers. Dit kan betrekking hebben op onder andere ongewenst gedrag, discriminatie, conflicten en integriteitszaken. De ombudsfunctionaris is daarom een cruciaal onderdeel van sociale veiligheid in onze organisatie.

Op basis van berichten uit de organisatie kan de ombudsfunctionaris beslissen om een onderzoek op te starten over thema’s als aanhoudende patronen van ongewenst gedrag, vermoedens van discriminatie en racisme, integriteitskwesties en terugkerende conflicten. Informatie van medewerkers, de inzichten van vertrouwenspersonen, benadering door de medezeggenschap en informatie uit onderzoek, zoals de Personeelsmonitor, dragen bij om een beeld te vormen van waar problemen mogelijk spelen. Onderzoek door de ombudsfunctionaris kan gesprekken met medewerkers bevatten. Onderzoek leidt tot een verslag van bevindingen samen met aanbevelingen ter verbetering van het werkklimaat. Het College van Bestuur is verplicht hierop te reageren. 

De werkwijze van de ombudsfunctionaris medewerkers wordt uitgebreid beschreven in een regeling conform het landelijke kader van Universiteiten van Nederland en de cao Nederlandse universiteiten. De ombudsfunctionaris werkt onafhankelijk. De ombudsfunctionaris medewerkers staat los van de ombudsfunctionaris studenten

De ombudsfunctionaris begeleid je niet bij een probleem: daar zijn de vertrouwenspersonen voor. De ombudsfunctionaris behandelt ook geen klachten: daar zijn de klachtencommissies voor. 

Medewerkers van de universiteit, maar ook ZZP’ers, de medezeggenschap, de vertrouwenspersonen, externe partijen en voormalige medewerkers mogen contact opnemen met de ombudsfunctionaris medewerkers wanneer zij een probleem in het werkklimaat signaleren. Door de ombudsfunctionaris op de hoogte te brengen van de problematiek binnen de universiteit, draag je bij aan een veiliger en inclusiever werkklimaat.

De ombudsfunctionaris medewerkers behandelt meldingen strikt vertrouwelijk. Neem contact op via ombuds.medewerkers@leidenuniv.nl of via telefoonnummer 06 38950408.

Wat zijn de vervolgstappen?
De ombudsfunctionaris beoordeelt op basis van jouw melding of er sprake is van een patroon of een andere reden om een onderzoek op te starten. De ombudsfunctionaris brengt je op de hoogte van de vervolgstappen. Als het onderzoek daadwerkelijk plaatsvindt, deelt de ombudsfunctionaris haar bevindingen schriftelijk met je. Hier mag je op reageren. Vervolgens wordt er een adviesrapport opgesteld.

De leidinggevende is voor zover mogelijk het eerste aanspreekpunt als problemen zich voordoen. Soms is een gesprek met de leidinggevende niet mogelijk vanwege de aard van het probleem of kom je er samen niet uit. In dat geval is een gesprek bij de vertrouwenspersoon een goede stap. Als je enkel een klacht wilt indienen, neem je contact op met de klachtencommissies. Heb je medische of psychische klachten? Neem contact op met de bedrijfsarts. Om de keuze te verduidelijken, vind je hieronder een overzicht van de verschillen tussen de vertrouwenspersoon en de ombudsfunctionaris.

Vertrouwenspersoon Ombudsfunctionaris
Staat aan de kant van de medewerker Is volledig onafhankelijk
Verleent advies en hulp aan individuele medewerkers Verleent geen advies en hulp aan individuele medewerkers
Is een luisterend oor voor de medewerkers Vangt signalen op uit de organisatie
Richt zich op een individuele casus Richt zich op grotere casussen
Bemiddelt niet Mag bemiddelen als dat nodig is

 

Meer informatie

Meer informatie over vertrouwenspersonen en sociale veiligheid vind je op de pagina Sociale veiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.