Universiteit Leiden

nl en

Misstanden

Als je iets opmerkt dat mogelijk niet door de beugel kan, dan is het belangrijk dat je dit meldt bij de vertrouwenspersoon misstanden. Denk aan niet-naleving of overtreding van wetgeving, bedreiging van gezondheid of veiligheid van personen, aantasting van milieu, of bedreiging van het goed functioneren van de organisatie door onbehoorlijk handelen of nalaten. Hoe meer we weten, hoe meer we kunnen doen. Je anonimiteit is in elke fase gewaarborgd. Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk.

Gert de Boer

Vertrouwenspersoon misstanden (extern)

Gert de Boer

"Ik wil een veilig klimaat bieden waarin alles gezegd kan worden en waarin de melder zich niet geremd hoeft te voelen door effecten van de melding."

De Boer volgde cursussen op het gebied van onder meer psychologie, en mediation met als specialisatie strafrecht waarbij de overheid een van de partijen is. Ook heeft hij de gecertificeerde opleiding van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen gevolgd. De Boer woont en werkt in zowel Den Haag als Zwolle.

Neem per mail contact op met Gert de Boer.

Je leidinggevende is je eerste aanspreekpunt bij een vermoeden van een misstand. Wil je dit liever niet bij hem of haar melden? Bijvoorbeeld als het vermoeden juist de leidinggevende betreft. Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon misstanden. 

Meer infomatie over vertrouwenspersonen

Meer over wat een vertrouwenspersoon wel en niet doet, de vertrouwelijkheid en mogelijkheden voor beroep en bezwaar vind je op de pagina Vertrouwenspersonen.

Commissie Misstanden

De Commissie Misstanden onderzoekt meldingen van (vermoede) misstanden en adviseert vervolgens het college van bestuur. Je identiteit wordt niet bekend gemaakt zonder jouw nadrukkelijke toestemming. De commissie, secretaris en het bijbehorende secretariaat hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.