Universiteit Leiden

nl en

Vertrouwelijk advies van een vertrouwenspersoon

Aan een vertrouwenspersoon vertel je vertrouwelijke zaken. Bijvoorbeeld over pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie. Maar ook bij problemen met je leidinggevende of bij een schending van de wetenschappelijke integriteit kun je je verhaal kwijt aan een vertrouwenspersoon.

Voor verschillende situaties zijn er verschillende vertrouwenspersonen:

Vertrouwenspersoon misstanden: voor kwesties die de integriteit van de organisatie in het geding brengen. Denk bijvoorbeeld aan het vermoeden van niet-nakoming van wetgeving, gevaren voor personen en het milieu en misbruik van middelen.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: voor vragen, problemen of conflicten die te maken hebben met bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, onheuse bejegening, uitsluiting, racisme, agressie, geweld of discriminatie.

Vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden: voor vragen, problemen of conflicten in de arbeidsrelatie met de universiteit die je niet met je leidinggevende wilt of kunt bespreken.

Vertrouwenspersoon promovendi: voor vragen, problemen of conflicten die je als promovendus met iemand anders dan je promotor of begeleider wilt bespreken. Iedere faculteit heeft een eigen vertrouwenspersoon voor promovendi.

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit: voor als je vermoedt dat de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit wordt geschonden. Denk bijvoorbeeld aan plagiaat of het niet erkennen van medeauteurs.

Dit kun je verwachten van een vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen geven je advies bij problemen op de werkvloer. Ze luisteren. Ze geven je steun en ze denken mee over oplossingen om jouw situatie te verbeteren. Concreet betekent dit dat de vertrouwenspersoon je:

  • Een luisterens oor biedt;
  • Met je meedenkt over eventueel te nemen stappen en mogelijke oplossingen;
  • Adviseert over hoe de situatie aan de orde te stellen en wat je kunt doen als je een klacht wilt indienen; 
  • Kan begeleiden en eventueel meegaat naar een gesprek met die ander;
  • Kan doorverwijzen naar hulpverlenende instanties (in- en extern).

De vertrouwenspersoon treedt niet op als mediator, bemiddelaar of raadsman bij bezwaar- en beroepsprocedures. De vertrouwenspersoon mengt zich ook niet in de normale rechtsgang en gaat in principe niet over functioneringsproblemen of arbeidsconflicten.

Bij een contactverzoek zal de vertrouwenspersoon zo snel mogelijk contact met je opnemen voor een afspraak, online of fysiek. In dat gesprek bespreken jullie de situatie en eventuele ondersteuning die je nodig hebt.

In geval je een klacht wilt indienen kan de vertrouwenspersoon je daarin begeleiden.

Jouw gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn, vanzelfsprekend en gegarandeerd, vertrouwelijk. Voor elke stap die de vertrouwenspersoon in overleg met jou zet is jouw nadrukkelijke toestemming nodig. Of je het advies opvolgt, zaken verder bespreekbaar maakt of een klacht indient besluit je zelf. Daarnaast zijn de vertrouwenspersonen onafhankelijk.

De vertrouwenspersoon kan, wanneer daar aanleiding toe is, een globaal signaal afgeven, bijvoorbeeld bij een decaan of de ombudsfunctionaris; het is belangrijk dat de universiteit weet welke problematiek er speelt in de organisatie. Jouw eigen verhaal en jouw identiteit maakt de vertrouwenspersoon niet bekend.

Begeleiding bij een moeilijk gesprek

Je voelt je gediscrimineerd door je leidinggevende. Zij behandelt jou anders dan je collega’s. Zo reageert ze bijvoorbeeld niet meer op je mails. Je krijgt geen toestemming voor een specifieke opleiding en ze negeert je na een uit de hand gelopen gesprek over de problemen. Je wilt absoluut niet meer in gesprek met haar en met haar manager dit gedrag  bespreken. De vertrouwenspersoon gaat met jouw toestemming mee naar dit gesprek. De manager treedt op en de opstelling van je leidinggevende verandert in positieve zin.

Helpen met het verbeteren van de communicatie

Je bent ontevreden over je inroostering. Het ergert je leidinggevende en de verhouding verslechtert. Je meldt je bij de vertrouwenspersoon. De analyse is snel gemaakt. Je vindt dat je niet hoeft aan te geven waarom je de roostering zo belangrijk vindt: je moet zorgplichten zien in te passen, maar je ziet dat als een privékwestie. De vertrouwenspersoon adviseert om je leidinggevende  in algemene termen iets te vertellen over het belang van een handige inroostering. Dan kan je rekenen op meer begrip en minder problem

Heb je twijfels?

Weet je niet zeker bij wie van de vertrouwenspersonen je je kunt melden met een probleem of vraag of wil je informatie over je meldingsopties? Het centrale informatiepunt is een vertrouwelijke en, indien gewenst, anonieme manier om in contact te komen met een vertrouwenspersoon. Je kunt contact opnemen via e-maileen contactformulier of via telefoonnummer 071-527 3128.  

Je kunt ook contact opnemen met de Ombudsfunctionaris medewerkers. Daar waar de vertrouwenspersoon vooral ingaat op jouw individuele situatie, focust de Ombudsfunctionaris op patronen en op welke wijze het werkklimaat veiliger kan worden gemaakt.

Commissie voor beroep en bezwaar

Ben je het niet eens met een besluit en kom je er samen niet uit? Dan kun je bezwaar maken tegen dat besluit via de commissie voor beroep en bezwaar. De commissie, de secretaris en het bijbehorende secretariaat hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie wordt dan ook vertrouwelijk behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.