Universiteit Leiden

nl en

Andere baan of einde contract

Heb je een andere baan gevonden of loopt je contract af? Dan zijn er een aantal zaken waarmee je rekening dient te houden.

Beëindiging contract

Heb je een tijdelijk contract? Dan eindigt je dienstverband automatisch op de afgesproken datum.  De Universiteit Leiden informeert je van tevoren schriftelijk over het einde van het dienstverband.

Ook de Universiteit Leiden kan een dienstverband voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd opzeggen, wanneer daar een goede reden voor is. In beide gevallen geldt een opzegtermijn. Welke opzegtermijn in jouw geval van toepassing is, lees je in de cao Nederlandse Universiteiten.

Als u zelf ontslag wilt nemen, bespreek dit dan eerst met je leidinggevende. Je dient daarna een verzoek tot ontslag zelf online in via het Serviceplein, onder de tegel `Mijn personeelsmutaties´. Meer informatie over het indienen van het ontslag, volg het stappenplan in dit Kennisitem.

Laatste werkdag

Vergeet de volgende zaken niet op je laatste werkdag:

  • Sleutel inleveren bij de Service Desk;

  • LU-card inleveren bij je leidinggevende;

  • andere eigendommen van de universiteit inleveren bij betreffende contactpersonen. 

Verlofuren en vakantie- en eindejaarsuitkering

Resterende verlofuren neem je in principe op vóór de datum van uitdiensttreding en in overleg met je leidinggevende. Verlofuren worden alleen uitbetaald wanneer je kunt aantonen dat je niet in staat bent gesteld het verlof eerder op te nemen. Bij het einde van het dienstverband ontvang je het opgebouwde vakantiegeld en een evenredig deel van de eindejaarsuitkering.

Pensioenopbouw

Als je dienstverband eindigt, stopt ook de pensioenopbouw bij het ABP. Je hoeft dit niet zelf door te geven, de Universiteit Leiden meldt je af. Voor meer informatie kun je terecht op de website van het ABP.

Collectieve verzekeringen

Als je via de Universiteit Leiden één of meer collectieve verzekeringen hebt afgesloten, dan dien je de beëindiging van je dienstverband zelf door te geven aan de verzekeraar. De verzekeraar informeert je over de mogelijkheden om jouw verzekering op een andere basis voort te zetten. Voor de zorgverzekering geldt, dat je die kunt voortzetten totdat je ander werk hebt gevonden.

Uitkering aanvragen

Tenzij je zelf ontslag hebt genomen, heb je mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering volgens de Werkloosheidswet (WW) en eventueel op een aanvullende werkloosheidsuitkering in de vorm van een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BWNU).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.