Universiteit Leiden

nl en

Andere baan of einde contract

Als u een andere baan heeft gevonden of uw contract loopt af, dan is er een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden.

Beëindiging contract

Heeft u een tijdelijk contract? Dan eindigt uw dienstverband automatisch op de afgesproken datum.  De Universiteit Leiden informeert u van tevoren schriftelijk over het einde van uw dienstverband.

Als u zelf ontslag wilt nemen, bespreek dit dan eerst met uw leidinggevende. U dient daarna uw verzoek tot ontslag zelf online in via het Serviceplein, onder de tegel `Mijn personeelsmutaties´.

Ook de Universiteit Leiden kan een dienstverband voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd opzeggen, wanneer daar een goede reden voor is. In beide gevallen geldt een opzegtermijn. Welke opzegtermijn in uw geval van toepassing is, leest u in hoofdstuk 8 van de cao Nederlandse Universiteiten.

Verlofuren en vakantie- en eindejaarsuitkering

Resterende verlofuren neemt u in principe op vóór de datum van uitdiensttreding en in overleg met uw leidinggevende. Verlofuren worden alleen uitbetaald wanneer u kunt aantonen dat u niet in staat bent gesteld uw verlof op te nemen. Bij het einde van uw dienstverband ontvangt u het opgebouwde vakantiegeld en een evenredig deel van de eindejaarsuitkering.

Pensioenopbouw

Als uw dienstverband eindigt, stopt ook de pensioenopbouw bij het ABP. U hoeft dit niet zelf door te geven, de Universiteit Leiden meldt u af. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het ABP.

Collectieve verzekeringen

Als u via de Universiteit Leiden één of meer collectieve verzekeringen heeft afgesloten, dan dient u de beëindiging van uw dienstverband zelf door te geven aan de verzekeraar. De verzekeraar informeert u over de mogelijkheden om uw verzekering op een andere basis voort te zetten. Voor de zorgverzekering geldt, dat u die kunt voortzetten totdat u ander werk heeft gevonden.

Uitkering aanvragen

Tenzij u zelf ontslag heeft genomen, heeft u mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering volgens de Werkloosheidswet (WW) en eventueel op een aanvullende werkloosheidsuitkering in de vorm van een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BWNU).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.