Universiteit Leiden

nl en

Verzekering voor arbeidsongeschiktheid

Veel mensen krijgen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid te maken met een inkomensdaling. Om u hiertegen te beschermen, is het risico van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit collectief verzekerd bij het ABP. U kunt bij Loyalis een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor aanvullende dekking. Als medewerker betaalt u hiervoor een gunstige premie.

Hoe werkt het?

Als u ziek bent, betaalt de universiteit uw salaris twee jaar (gedeeltelijk) door. Als re-integratie niet is gelukt, beoordeelt het UWV na die periode in welke mate u arbeidsongeschikt bent en of u in aanmerking komt voor een uitkering. Dit gebeurt op basis van de Wet Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Kent het UWV u een WIA-uitkering toe, dan kan het ABP deze uitkering aanvullen met het ABP ArbeidsongeschiktheidPensioen. De uitkering uit dit fonds kent echter beperkingen. De additionele arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis zorgt ervoor dat uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid extra wordt aangevuld.

Aanmelden voor arbeidsongeschikheidsverzekering

Alle medewerkers doen automatisch mee aan de collectieve basisverzekering bij het ABP. Meedoen met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis is vrijwillig. Als u begint aan uw nieuwe baan bij de Universiteit Leiden, kunt u zich tot zes maanden na indiensttreding aanmelden bij Loyalis zonder dat u een medische verklaring hoeft in te vullen. U betaalt de premie via uw salaris.

Meer weten

Heeft u vragen over de voorwaarden en dekking van de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem dan een kijkje op de website van Loyalis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.