Universiteit Leiden

nl en

Pensioenopbouw ABP

Als je salaris ontvangt van de Universiteit Leiden, bouw je pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Je kunt bovendien je pensioen aanvullen bij het ABP. Naast het ouderdomspensioen voorziet het ABP ook in een nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pensioenopbouw

Je bouwt op drie manieren pensioen op:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)

  Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd krijg je een basispensioen (in de volksmond: AOW) van de overheid. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank lees je meer over dit basispensioen en kun je de hoogte van je AOW en je AOW-leeftijd berekenen.
 • Pensioen bij het ABP

  Dit pensioen bouw je op via de Universiteit Leiden. Zodra je in dienst komt, melden wij je automatisch aan bij het ABP. Je hoeft zelf hiervoor niets te regelen. Op de website van het ABP lees je meer over dit ouderdomspensioen.
 • Aanvullend pensioen dat je zelf regelt

  Het pensioen dat je later krijgt, is in bijna alle gevallen lager dan je huidige inkomen. Daarom kun je vrijwillig je pensioen aanvullen, bijvoorbeeld met ABP ExtraPensioen of een pensioenaanvulling van een andere bank of verzekeraar.

Ouderdomspensioen van het ABP

Op grond van de cao eindigt je dienstverband bij de Universiteit Leiden in ieder geval met ingang van de dag waarop je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Wil je eerder stoppen met werken? Of met deeltijdpensioen? Met het ABP KeuzePensioen kun je vanaf je 60ste met pensioen. Hoe langer je doorwerkt, hoe meer pensioen je opbouwt. Deeltijdpensioen is ook mogelijk, minimaal voor 10%. Bespreek met je P&O-adviseur welke opties je hebt met betrekking tot je ouderdomspensioen.

NettoPensioenregeling

Heb je een pensioengevend salaris boven €137.800? Dan bouw je over het deel boven €137.800 geen pensioen op. Je kunt de lagere pensioenopbouw compenseren met de nettopensioenregeling van ABP. Je betaalt de premie vanuit je nettosalaris. Deze regeling is vrijwillig. Je bepaalt dus zelf of je deelneemt. Kijk voor meer informatie op de website van het ABP.

Wat is de hoogte van je ouderdomspensioen?

De hoogte van je ouderdomspensioen hangt af van je persoonlijke situatie. Van hoe lang je pensioen hebt opgebouwd bij het ABP tot de omvang van je salaris. Ga naar MijnABP om te zien welk pensioen je hebt opgebouwd en wat er gebeurt als je eerder stopt met werken.

Waardeoverdracht ouderdomspensioen

Heb je pensioen opgebouwd bij je vorige werkgever? En wil je je opgebouwde pensioen meenemen? Dan kun je als je in dienst treedt bij de Universiteit Leiden waardeoverdracht aanvragen bij het ABP.

ABP NabestaandenPensioen

Pensioen opbouwen bij ABP houdt ook in dat je (ex)partner en/of kinderen nabestaandenpensioen kunnen ontvangen als je overlijdt. Woon je ongehuwd samen en heb je een samenlevingscontract? Of ben je in het buitenland getrouwd? Dan kun je bij het ABP laten registreren dat je samenleeft. Na deze registratie kan je partner als je overlijdt aanspraak maken op een nabestaandenpensioen. 

ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij arbeidsongeschiktheid kun je recht hebben op het ABP ArbeidsongeschiktheidPensioen. Daarnaast kun je bij Loyalis een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Wijzigingen & vragen

 • Wil je een verandering in je werk- of privésituatie doorgeven? Bijvoorbeeld omdat je gaat trouwen, een kind krijgt of van werkgever wisselt?
 • Of heb je een vraag over je pensioen?

Dan kun je terecht op de website van het ABP.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom je pensioen en het ABP? Neem dan een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrief van het ABP.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.