Universiteit Leiden

nl en

Transitievergoeding

Eindigt je dienstverband? Dan maak je mogelijk aanspraak op een transitievergoeding. Een transitievergoeding kan worden gebruikt voor scholing of om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Kom jij in aanmerking voor een transitievergoeding?

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door je maandsalaris en het aantal dienstjaren. Per heel dienstjaar bouw je een derde van het maandloon op. De rest wordt naar rato berekend. Meer informatie over de hoogte van de vergoeding en een rekentool vind je op de website van de Rijksoverheid.

De vergoeding is maximaal €86.000 bruto. Is je jaarsalaris hoger dan € 86.000? Dan is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. De transitievergoeding wordt bij het einde van je dienstverband definitief vastgesteld en uitbetaald.

Wanneer kom je in aanmerking?

De transitievergoeding geldt voor zowel vaste als tijdelijke medewerkers. Je komt mogelijk in aanmerking voor een transitievergoeding als je voldoet aan de volgende voorwaarde:

  • Je bent onvrijwillig ontslagen: het initiatief voor het beëindigen van je vaste dienstverband of het niet verlengen van je tijdelijke dienstverband ligt bij de universiteit. 

Wanneer kom je niet in aanmerking?

In de volgende gevallen heb je geen recht op een transitievergoeding:

  • Je hebt zelf ontslag genomen.
  • Je hebt voor het einde van je dienstverband een verlenging aangeboden gekregen en daar geen gebruik van gemaakt.
  • Je bent voor het einde van je dienstverband een nieuw dienstverband aangegaan bij de universiteit. Het nieuwe dienstverband gaat niet direct in na het einde van je huidige dienstverband, maar wel binnen 6 maanden daarna.
  • Je dienstverband eindigt door of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Je bent ontslagen vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid.
  • Je dienstverband wordt met wederzijds goedvinden beëindigd.
  • Je hebt aanspraak op een aansluitende BWNU-uitkering én je dienstverband eindigt wegens bedrijfseconomische redenen.
  • Je bent ontslagen vóór 1 januari 2018

Transitievergoeding en aansluitende BWNU-uitkering

Kom je in aanmerking voor een aansluitende BWNU-uitkering én eindigt je dienstverband vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan heb je geen recht op een transitievergoeding. Doe je vóór je ontslag schriftelijk afstand van de aansluitende BWNU-uitkering? Dan heb je alsnog recht op de transitievergoeding. Je HR-adviseur kan je informeren over deze keuze.

Transitievergoeding bij deeltijdontslag

Moet je minder werken door een deeltijdontslag? Dan heb je in principe geen recht op een transitievergoeding. Je kunt recht hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding als er sprake is van blijvende arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden. Je HR-adviseur kan je verder informeren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.