Universiteit Leiden

nl en

Crisisbeheersing

Wanneer de universiteit is betrokken bij een crisis of calamiteit wordt een crisisorganisatie opgestart. Voor kleine incidenten is er per gebouw een bedrijfshulpverlener aanwezig.

Crisismanagementplan

Wanneer de universiteit is betrokken bij een crisis wordt een crisisorganisatie opgestart. Deze voert het crisismanagementplan uit: hierin worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de crisisorganisatie beschreven.

De bedrijfshulpverlening (BHV)

De Bedrijfshulpverlening bestrijdt lokale incidenten van beperkte omvang zoals het evacueren van personen het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en een eerste inzet van brandbestrijding.

Het Decentraal Incidententeam (DIT) 

Het DIT wordt ingeschakeld als:

  • de BHV de ongewenste gebeurtenis of de gevolgschade ervan niet (meer) beheerst.
  • er meer coördinatie nodig is en deze door de faculteit of centrale dienst zelf kan worden uitgevoerd.

Decentrale Incidententeams (DIT) zijn per faculteit gekoppeld aan gebouwen en gebouwbeheerders. Er zijn DIT’s bij elke faculteit of eenheid met uitzondering van de Medische Faculteit en Luris (Poortgebouw). Zij zijn geïntegreerd binnen de crisisorganisatie van het LUMC.

Het Internationaal Incidententeam (IIT)

Er is ook een Internationaal Incidententeam (IIT). Dit team komt bijeen als er een ongewenste gebeurtenis met een student of medewerker in het buitenland is én als de coördinatie en afhandeling door de centrale dienst SOZ (Studenten- en Onderwijs Zaken) zelf kan worden uitgevoerd.

Het Centrale Crisisteam (CCT)

Het Centraal Crisisteam (CCT) van de Universiteit Leiden komt bijeen bij een (dreigende) crisis. Dit houdt in dat:

  • Er dringend behoefte is aan centrale coördinatie en afstemming vanuit de Universiteit Leiden.
  • De ongewenste gebeurtenis niet (meer) op decentraal niveau kan worden beheerst en/of
  • de externe hulpdiensten opschaling naar GRIP niveau noodzakelijk vinden en/of
  • de veiligheid van medewerkers, studenten en bezoekers van de Universiteit Leiden in gevaar is en/of
  • De Universiteit Leiden niet langer de continuïteit van haar onderwijs en/of wetenschappelijke taken kan garanderen.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.