Universiteit Leiden

nl en

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Veilig en gezond werken start bij het identificeren van de risico's. Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengen we deze in kaart per faculteit, instituut, dienst of afdeling. Naast een inventarisatie en evaluatie van risico's bevat een RI&E een plan van aanpak. Zo kunnen we risico’s en knelpunten gericht terugdringen.

Prioriteiten in het onderzoek

In een RI&E worden alle arborisico's onderzocht. De belangrijkste risico's op de universiteit zijn onder andere:

Uitvoering van het onderzoek

Wij hanteren de volgende richtlijnen rondom het uitvoeren van een RI&E:

  • Het onderzoek vindt minimaal één keer in de vijf jaar plaats.
  • Bij veranderingen in de organisatie, verbouwingen en wijzigingen in het primair proces verrichten we nieuw of aanvullend onderzoek.
  • De organisatie-eenheid voert zelf de RI&E uit, in samenwerking met preventiemedewerkers en met ondersteuning van de afdeling Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM).
  • Van de RI&E wordt een schriftelijk verslag gemaakt.
  • De afdeling VGM toetst de RI&E op volledigheid, betrouwbaarheid en of de actuele inzichten op het terrein van de arbeidsomstandigheden zijn verwerkt.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.