Universiteit Leiden

nl en

Financieel beleid

Wat zijn de bronnen van inkomsten van de universiteit? En hoe zorgen we dat de universiteit goed en betrouwbaar functioneert? Hieronder vindt u meer informatie over ons financieel beleid.

Financiën van de universiteit

De rijksbijdrage en collegegelden zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten van de universiteit Leiden. Lees meer over de overige geldstromen, de verdeling van middelen en de Treasury.

Financiële planning & control-cyclus

Hier leest u meer over de verschillende onderdelen van de financiële planning & control-cyclus:

Regelgeving en richtlijnen

Het Handboek Financiën bevat alle afspraken die gelden voor de financiële bedrijfsvoering van de universiteit. Het Handboek wordt beheerd door de afdeling FEZ. De financiële besturing en verslaglegging van de Universiteit Leiden is gebaseerd op diverse regels en richtlijnen. Lees ze hier.

Audit en projectverklaringen

De intern accountant van de universiteit onderzoekt of de interne organisatie van de Universiteit Leiden goed en betrouwbaar functioneert. Een externe accountant beoordeelt het financiële eindoverzicht van projecten. Deze project- of controleverklaring is belangrijk voor subsidieverstrekkers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.