Universiteit Leiden

nl en

Beheer en onderhoud

Het universitair vastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van universitaire gebouwen. Wil je een storing melden aan een gebouw of installatie? Dan kan je dat doen bij je servicedesk.

Dagelijks onderhoud

Het vastgoedbedrijf vervult hierbij de rol van eigenaar en de faculteiten en eenheden die van huurder. Meer informatie over wie waarvoor verantwoordelijk is als het gaat om dagelijks onderhoud vind je bij Financiën en Inkoop.

Het vastgoedbedrijf is ook verantwoordelijk voor ruimte- en leegstandsbeheer, schade en verzekeringen en beveiliging van gebouwen. De groenvoorziening en schoonmaak vallen onder de verantwoordelijkheid van het UFB.

Advies bij huisvestingswensen

Heb je wensen met betrekking tot de techniek of inrichting van een ruimte? Neem dan contact op met de beheerder van je locatie. Hij of zij kan je - eventueel in overleg met Vastgoed -  adviseren bij je huisvestingswensen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.