Universiteit Leiden

nl en

Project Humanities Campus

In tien jaar tijd wordt het Witte Singel-Doelencomplex (WSD-complex) stap voor stap omgetoverd tot de Humanities Campus: een vernieuwde ontmoetingsplek voor docenten, onderzoekers, studenten en gasten.

Toekomstbestendig onderwijs en prettige werkplekken in een groene duurzame omgeving

De Universiteit Leiden investeert de komende jaren in de herontwikkeling van het Witte Singel en Doelen-complex waar de Faculteit Geesteswetenschappen en de aangesloten instituten gehuisvest zijn. De ambitie is een duurzame Humanities Campus te ontwikkelen, waarbij het community-gevoel, een prettige studie- en werkomgeving en moderne faciliteiten de uitgangspunten zijn. Ook is er aandacht voor de vergroening van de openbare ruimte en aansluiting op de Singelparkroute. Er komt een centraal stadsplein waar studenten, medewerkers, passanten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. 

Het gebied ondergaat tot 2029 gefaseerd grote veranderingen, terwijl het onderwijs doorgaat. Bestaande onderwijsgebouwen worden  één voor één aangepakt. Soms wordt een pand verbouwd, in andere gevallen gaat het om (casco)renovatie. 

De eerste twee deelprojecten zijn afgerond. Het 
P.J. Vethgebouw, naast de Hortus botanicus, is in 2017 na een grootschalige interne verbouwing in gebruik genomen. Het tweede deelproject, de interne renovatie van het monumentale Arsenaal, is in 2020 afgerond. 

In augustus 2021 bleek dat het oorspronkelijke plan aan de Doelenzijde (een vernieuwd Lipsius) geen doorgang kon vinden. De faculteit onderzoekt momenteel alternatieven plannen voor (een deel) van de Humanities Campus.

Het volgende pand dat aan de beurt is voor renovatie is Cluster Zuid en gaat door zoals in het oorspronkelijke plan. Het hele project Humanities Campus moet in 2029 klaar zijn. 

Met de nieuwe Humanities Campus, nauw verbonden met de Universiteitsbibliotheek en haar belangrijke collecties, wil de universiteit de kwaliteit van onderwijs en onderzoek garanderen voor studenten en onderzoekers. De campus moet een gebied worden waar studenten en medewerkers en ook passanten en inwoners van Leiden prettig kunnen verblijven: een aangename, groene plek met daaraan duurzame gebouwen met prettige werk- en studieplekken en een aantal openbare functies zoals een literair café en een restaurant.

Tijdens het bouwen kunnen onderwijs en onderzoek gewoon doorgaan.

Activiteitgericht Huisvesten

Activiteitgerichte huisvesting (AGH) is nodig omdat veel werkplekken in onze gebouwen slimmer en efficiënter gebruikt kunnen worden. Kamers zitten op slot, medewerkers zijn langere tijd buiten de deur voor onderzoek of voor het geven van onderwijs. Een efficiënter gebruik van werkplekken is duurzamer, en vangt bovendien groei in aantal medewerkers op.

De afdeling Vastgoed van de Universiteit Leiden bedenkt daarom manieren om de huidige ruimtes opnieuw in te richten. Daarbij gaat Vastgoed stapsgewijs te werk; de diverse gebouwen van de Universiteit Leiden worden op uiteenlopende momenten opnieuw ingericht.

Het gedachtegoed van AGH is vanaf het begin meegenomen in de planvorming van de Humanities Campus. De pilots AGH bij onder andere FSW en Rechten bieden ons de mogelijkheid om te zien welke elementen van AGH wel of niet bij onze faculteit kunnen werken. Daarom organiseren we in 2022 regelmatig een rondleiding bij deze faculteiten.

Wil je meer weten over Activiteitgericht Huisvesten bij de universiteit? Lees hier verder.

Denktank Humanities Campus

In september 2021 is het besluit genomen om niet verder te gaan met het verwerven van het Doelencomplex nadat de bewoners hebben aangegeven dat ze niet willen verhuizen. Vervolgens besluit het College van Bestuur dat de nieuwe werkpleknorm uit 2016 ook in de plannen van de Humanities Campus moet worden opgenomen. Er moet daarom een alternatief plan komen voor de Humanities Campus met minder beschikbare m2 werkomgeving. Een gevolg is dat scherpere keuzes gemaakt moeten worden om tot een goede werkomgeving te komen. 

De facultaire gemeenschap reageert gereserveerd op de ontwikkelingen en wil graag meepraten en denken over een invulling over een herziening van de Humanities Campus. Daarom is besloten om een Denktank met medewerkers van de Faculteit Geesteswetenschappen op te richten. 

De deelnemers zijn afkomstig van verschillende instituten. Zij brengen kennis over de huidige en gewenste werksituatie bij hun eigen instituut/afdeling in, spreken namens collega’s van het instituut/ afdeling en koppelen informatie over de werkomgeving naar het instituut/afdeling terug. Dat levert veel input op en een goed beeld hoe medewerkers gehuisvest willen en kunnen worden. De deelnemers bedenken zowel praktische en concrete oplossingen als beleidsoplossingen voor de indeling van de vlekken van het instituut. 

  • De alternatieve Humanities Campus wordt ingericht volgens de nieuwe werkpleknorm. Individuele werkkamers met boekenkasten en ruimte voor gesprek met studenten blijven mogelijk. Er komen één- en meerpersoonskamers met vaste of flexibele werkplekken en grote en kleine overlegplekken. Per instituut zullen de voorkeuren hierover uiteenlopen. Binnen de begrenzing van ruimte en budget zal hiermee dus rekening worden gehouden. Het streven is dat in elk geval de vaste staf een vaste werkplek heeft.
  • Aanwezigheidsonderwijs (fysiek) blijft de basis van onze opleidingen. Daarnaast willen we ook voorzieningen hebben die ondersteuning van onlineonderwijs mogelijk maken op kwalitatief hoog niveau.
  • Regelmatige aanwezigheid van de staf in onze gebouwen blijft de norm. Individuele voorkeuren en ritmes lopen sterk uiteen, maar instituten –onderwijs en onderzoek – bestaan bij de gratie van aanwezigheid van stafleden. Wel is te verwachten dat meer collega’s vaker van huis uit willen werken gesteund door het thuiswerkbeleid.
  • Er wordt zowel geïnvesteerd in werkplekken als in ontmoetingsruimtes. Ontmoeting is een kernfunctie van universiteitsgebouwen, tegelijkertijd is er de noodzaak van rustige werk- en overlegplekken. Als bekend is hoeveel m2 een instituut toebedeeld krijgt en er een ontwerp voor de nieuwe gebouwen beschikbaar is, kan in elk instituut de discussie gestart worden over de vraag hoe de beschikbare m2 het beste kunnen worden ingedeeld. De instituten zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de daadwerkelijke indeling van medewerkers op specifieke werkplekken.
  • De ontwikkeling van de alternatieve Humanities Campus vindt plaats op basis van de visie Humanities Campus en binnen de financiële kaders en bouwkundige mogelijkheden.

Voor meer betrokkenheid en eigenaarschap zijn er per instituut twee medewerkers afgevaardigd in de Denktank. Voor het OBP neemt een afvaardiging vanuit IFZ en P&O deel.

De Voorzitter van de Faculteitsraad, Jan Sleutels, zal incidenteel deelnemen aan de bijeenkomsten om mee te kijken met het proces. De Faculteitsraad wordt in ieder geval regelmatig op de hoogte gehouden van de algemene projectontwikkelingen en de resultaten uit de Denktank. En andere FR-leden zijn natuurlijk ook van harte welkom om deel te nemen aan de bijeenkomsten of de rondleidingen bij andere faculteiten.

En voor een bredere betrokkenheid is ook een lid van de Universiteitsraad (UR), Remco Breuker gevraagd deel te nemen.

Denktankleden

Edurne de Wilde

Geschiedenis

Diederik Smit

 

Geschiedenis

Jurgen Lingen

 

LUCL

 

Jenneke van der Wal

LUCL

 

Jed Wentz

 

ACPA

 

Rosalien van der Poel

ACPA

 

Bert van den Berg

LUCAS

 

Nick Tomberge

LUCAS

 

Marjana Rhebergen

IFZ

 

Tim Meijers

 

Wijsbegeerte

Rozemund Uljee

Wijsbegeerte

Caroline Waerzeggers

LIAS

Elena Paskaleva

LIAS

Else Speelman / Jeanine Kientz

P&O

Karin van der Zeeuw

OSZ

Remco Breuker

UR-lid

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.