Universiteit Leiden

nl en

Congres op 8 en 9 juli 2022: Courts as an Arena for Societal Change

Zo’n 200 academici uit alle werelddelen komen bij elkaar in Leiden om te spreken over de bijdrage van rechters aan maatschappelijke verandering. De Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid is de plaats van de conferentie.

Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties rekenen erop dat rechters maatschappelijke problemen kunnen oplossen, waar de overheid tekortschiet vanwege politieke verdeeldheid, incompetentie, corruptie of andere redenen.

Neem de clash tussen regering en boeren over het beteugelen van de stikstofuitstoot. Kan de rechter de maatschappelijke tegenstellingen overbruggen? De voorzitter van de conferentie, de hoogleraar Burgerlijk recht Alex Geert Castermans, zegt hierover: 'Het is niet louter een kwestie van het zoeken naar het juridisch gelijk, maar ook van het creëren van draagvlak en het accepteren van gezag.'

Zijn collega Miranda Boone, hoogleraar Criminologie, vult aan: 'Het is belangrijk in kaart te brengen wat burgers en maatschappelijke organisaties verwachten van de rechtspraak en of deze verwachtingen in de rechtszaal kunnen worden gehonoreerd of niet. Als dat al kan, rijst nog de vraag wat dat zou betekenen voor de rol en betekenis van de rechterlijke macht.'

Meer dan 120 wetenschappers verzorgen presentaties over hun onderzoek op dit terrein. De conferentie wordt afgesloten met een interview met vier rechters (uit Kenia, Nederland en Portugal) over de bevindingen van de conferentie.

Het programma van de conferentie is hier te vinden.

Van een aantal presentaties is een sneak preview te lezen op het Leiden Law Blog onder de knop Courts as an arena for societal change

De conferentie wordt georganiseerd in het kader van het multidisciplinaire onderzoeksproject Conflictoplossende Instituties (COI).  Dit project is een speerpunt binnen het Nederlands Sectorplan Rechtsgeleerdheid. Het is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.