Universiteit Leiden

nl en

Verbinden via executive onderwijs: denk mee!

Grote maatschappelijke opgaven kunnen we alleen oplossen door over organisatie-, sector en landsgrenzen heen te werken. We hoeven ons alleen maar de grote vraagstukken van vandaag voor de geest te halen om ons dit te realiseren: de energietransitie; de coronapandemie, de woningcrisis; digitalisering; (inter)nationale veiligheid; de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat.

Stuk voor stuk complexe maatschappelijke opgaven, die ondanks de diversiteit een cruciale overeenkomst hebben: effectieve en gedragen oplossingen voor deze vraagstukken vragen om samenwerking tussen een scala van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en individuele burgers. Inderdaad zonder samenwerking geen oplossing voor de grote vraagstukken van vandaag.

Dat betekent dat zowel het kunnen ontwerpen en verankeren van duurzame samenwerkingsverbanden als het strategisch participeren in en beïnvloeden van deze samenwerkingsverbanden meer dan ooit noodzakelijke voorwaarden zijn voor succes voor alle deelnemende partijen. En daarmee om betekenisvol te kunnen bijdragen aan een betere samenleving. 

Om ervaren professionals die werken op het snijvlak van publiek en privaat optimaal uit te rusten voor deze cruciale uitdagingen, en in het belang van levenslang leren, ontwikkelt het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden een hoogwaardig onderwijs programma. We zetten een exclusief programma op voor een selecte groep van ervaren professionals op academisch niveau, met een sterke praktische toepassingsgerichtheid. Het programma brengt ervaren professionals bij elkaar, die werken in strategische posities binnen zowel publieke instellingen (op verschillende bestuursniveaus), als op het snijvlak tussen privaat en publiek vanuit het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en burgerorganisaties.

We geloven dat het bij elkaar brengen van een diverse groep deelnemers niet alleen inhoudelijk en persoonlijk verrijkend is, maar ook verbindingen en inzicht in elkaars leefwereld faciliteert. Op deze manier dragen wij bij aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken met oog voor het publiek belang. Wij zien dat vanuit het Instituut bestuurskunde als onze betekenisvolle bijdrage aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd.

Door: Caelesta Braun en Bert Fraussen

Vind je dit inspirerend en deel je graag jouw visie omtrent de focus en vormgeving van dit programma? Laat het ons dan weten door deze vragenlijst in te vullen en neem vervolgens deel aan een online masterclass van Prof. Dr. Caelesta Braun en Dr. Bert Fraussen over beïnvloeden en samenwerken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.