Universiteit Leiden

nl en

Onderwijssubsidie aanvragen

Voor sommige samenwerkingen met buitenlandse universiteiten kunt u onderwijssubsidie aanvragen. Denk aan studentenuitwisseling, stafmobiliteit, het opzetten van een eigen onderwijsproject of een internationaal masterprogramma. Waar vraagt u subsidie aan?

Advies bij onderwijssubsidie aanvragen

Wilt u advies over hoe u subsidie aanvraagt? De afdeling International Relations van het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) helpt u bij: 

  • Subsidiemogelijkheden bekijken
  • Subsidievoorstel schrijven
  • Voorstel indienen en administratie verwerken
  • Nieuw Europees project ontwikkelen, starten en evalueren

Subsidie Erasmus+

Erasmus+ is een initiatief van de Europese Commissie. U kunt via Erasmus+ een subsidie krijgen voor uw onderwijsprojecten met partners binnen en buiten Europa. Daarnaast ondersteunt Erasmus+ internationale mobiliteit (uitwisseling) van studenten en docenten.

Mobiliteit (uitwisseling) buiten Europa

De uitwisseling van docenten en studenten met universiteiten buiten Europa noemt Erasmus+ ‘mobiliteit met partnerlanden’. Het bekendste programma voor mobiliteit met partnerlanden is International Credit Mobility (ICM).

Het International Credit Mobility (ICM)-programma heeft beurzen beschikbaar voor inkomende (naar Leiden) en uitgaande (naar het buitenland) docenten en studenten. Wilt u een project buiten Europa beginnen waar u subsidie voor nodig heeft? Neem contact op met de subsidieadviseur van International Relations. U kunt hier ook terecht voor uw vragen over ICM.

Andere onderwijssubsidies van Erasmus+

Erasmus Mundus Joint Master Degrees is een subsidie voor joint of double degree masterprogramma’s. Het is ontwikkeld door een consortium van Europese universiteiten. De financiering is voor beurzen van excellente studenten, voor trainingen door docenten en voor de organisatie van het masterprogramma.

De subsidie Strategische Partnerschappen is bedoeld voor innovatie binnen de onderwijssector. De innovatie kan ook tussen verschillende sectoren (universiteiten, overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven) zijn.

Capacity Building is een financiering voor samenwerkingsprojecten tussen hogeronderwijsinstellingen binnen Europa en instellingen in partnerlanden buiten de EU. Uw project heeft als doel om het hoger onderwijs in het partnerland te verbeteren.

Knowledge- & Sector Skills Alliances kunt u krijgen als u een samenwerking wilt opzetten tussen Europese instellingen voor hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Uw doel is om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. De nadruk ligt daarom op creativiteit, innovatie en ondernemerschap.

Jean Monnet richt zich op activiteiten die de integratie tussen Europese landen stimuleert. Zo helpen de docenten en onderzoekers uit de verschillende landen elkaar in het vernieuwen van onderwijs en onderzoek.

Voorbeelden zijn het opzetten van een expertisecentrum of het samenvoegen van meerdere thema's (geschiedenis, economie, recht en politiek) in één universitaire cursus.

Individuele beurzen

Mobiliteit (uitwisseling) binnen Europa met Erasmus+

Erasmus+ noemt de uitwisseling van medewerkers en studenten in Europa ‘mobiliteit tussen programmalanden’. Dat zijn landen binnen de Europese Unie, plus Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Servië en Turkije.

  • Zoekt u als medewerker van de Universiteit Leiden financiering voor het volgen van een training of onderwijsopdrachten binnen Europa? U vindt meer informatie over financieringsaanvragen in het beursoverzicht.
  • Studenten die een tijdje in het buitenland willen studeren of stage lopen, nemen voor meer informatie contact op met de buitenlandcoördinator van hun faculteit.

Lees op de website van Erasmus+ meer algemene informatie over mobiliteit tussen programmalanden.

Andere mogelijkheden

Buiten het Erasmus+-programma zijn er nog meer mogelijkheden om financiering aan te vragen.

  • Het Orange Knowledge-programma van het Nuffic heeft fondsen voor kennis- en capaciteitsontwikkeling van personen en instellingen uit 52 landen. Details en de contactgegevens van de subsidieadviseurs vindt u op de website van Nuffic
  • Studenten kunnen op verschillende andere manieren een beurs aanvragen voor een verblijf in het buitenland (bijvoorbeeld de beurs LUSTRA+). U kunt uw studenten doorverwijzen naar de buitenlandcoördinator van de faculteit. Of naar de studentenwebsite.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.