Universiteit Leiden

nl en

Kilometervergoeding

Reist u minstens één keer in de week op één dag op en neer naar uw werk? Dan komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw reiskosten woon-werkverkeer vanuit het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. U krijgt niet de volledige reiskosten vergoed, maar door de inzet van uw bruto-inkomen profiteert u van fiscaal voordeel.

Verrekening aanvragen

Het aanvragen van de verrekening van de reiskosten woon-werkverkeer via het keuzemodel gaat via Self Service. Dien uw aanvraag jaarlijks voor 30 november in.

Aanvragen

U kunt uw vakantiegeld, eindejaarsuitkering of uw brutoloon inzetten voor de vergoeding. U kunt uw aanvraag jaarlijks indienen tot uiterlijk 30 november.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

U komt in aanmerking voor de vergoeding als u tenminste eenmaal per week of 40 keer per kalenderjaar binnen 24 uur heen en weer reist vanaf uw woonplaats naar uw werk. De hoogte van de vergoeding die u kunt ontvangen is afhankelijk van het aantal kilometers en reisdagen.

  • De vergoeding is € 0,19 per kilometer.
  • Jaarlijks kunt u maximaal 214 reisdagen laten vergoeden.
  • De vergoeding van de reisafstand vindt plaats aan de hand van het aantal kilometers tussen woon- en werkadres.

Berekening van de vergoeding

Met behulp van de routeplanner van Routenet wordt de reisafstand tussen uw woonadres en werkadres berekend. Reist u 5 dagen per week (op jaarbasis)? Dan wordt de vergoeding op de volgende wijze berekend: 214 (dagen) x aantal km (heen en terug) x € 0,19 = het jaarbedrag van de vergoeding. Reist u minder dan 5 dagen per week? Dan wordt deze formule naar rato aangepast. Bent u later in dienst getreden of reist u om een andere reden niet een heel jaar? Dan wordt de vergoeding evenredig verminderd.

Is uw reisafstand (enkele reis) meer dan 75 km, dan vindt er een nacalculatie van de vergoeding plaats. Als u te veel heeft ontvangen, wordt dit bedrag verrekend.

Structurele wijzigingen in het aantal dagen of kilometers dat u reist, moet u melden bij het PSSC Servicepunt.

Voorwaarden

Als u aan deze regeling wilt deelnemen, gelden de volgende voorwaarden:

  • De vergoeding heeft alleen betrekking op het huidige kalenderjaar. De vergoeding kan met terugwerkende kracht tot 1 januari worden ingezet.
  • Voor nieuwe medewerkers geldt als ingangsdatum de datum van indiensttreding, mits men vóór 1 november in dienst is gekomen.
  • U moet deze vergoeding uit het keuzemodel ieder jaar opnieuw aanvragen.
  • Ontvangt u al een vergoeding in de reiskosten woon-werkverkeer? Dan wordt deze in mindering gebracht op de fiscale vergoeding.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.