Universiteit Leiden

nl en

Kilometervergoeding

Update 22 september 2020

Omdat we al sinds half maart 2020 grotendeels thuiswerken, heeft de Belastingdienst de fiscale mogelijkheden van reiskostenvergoeding beperkt. Per 22 september 2020 is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de kilometervergoeding woon-werkverkeer uit het keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. We maken een uitzondering voor medewerkers tot en met schaal zes.

Deze maatregel geldt tot en met 31 december 2020.

Medewerkers tot en met schaal zes

Ben je een medewerker in schaal zes of lager en voldoe je aan de onderstaande voorwaarden? Dan kun je alsnog in aanmerking komen voor de aanvullende reiskostenvergoeding via het Keuzemodel. Neem contact op met het PSSC Servicepunt, zij dienen de aanvraag voor je in.

Let op:

 • Je krijgt niet je volledige reiskosten vergoed, maar door de inzet van je bruto-inkomen profiteer je van fiscaal voordeel. 
 • Je kunt je brutoloon of je eindejaarsuitkering inzetten voor de vergoeding.
 • De vergoeding heeft alleen betrekking op het huidige kalenderjaar en kan met terugwerkende kracht tot 1 januari worden ingezet.

De voorwaarden:

 • Je reist minimaal een keer per week of 40 keer per kalenderjaar binnen 24 uur heen en weer van je woonplaats naar je werk.
 • Je kunt je aanvraag indienen tot uiterlijk 30 november. 
 • Ben je een nieuwe medewerker en ben je vóór 1 november in dienst gekomen? Dan geldt als ingangsdatum de datum van indiensttreding. Treedt je op of na 1 november in dienst? Dan kun je vanaf 1 februari volgend jaar meedoen met het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.
 • Je moet deze aanvullende vergoeding uit het keuzemodel ieder jaar opnieuw aanvragen.
 • Ontvang je al een vergoeding in de reiskosten woon-werkverkeer? Dan wordt deze in mindering gebracht op de fiscale vergoeding.

Hoeveel vergoeding je krijgt, is afhankelijk van het aantal kilometers en reisdagen.

 • De vergoeding is € 0,19 per kilometer.
 • Jaarlijks kun je maximaal 214 reisdagen laten vergoeden.
 • De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal kilometers tussen je woon- en werkadres.

Met behulp van de routeplanner van Routenet berekenen we de reisafstand tussen je woon- en werkadres.

Rekenvoorbeeld

 • Reis je 5 dagen per week (op jaarbasis)? Dan is de berekening: 
  214 (dagen) x aantal km (heen en terug) x € 0,19 = het jaarbedrag van de vergoeding.

Reis je minder dan 5 dagen per week? Dan wordt deze formule naar rato aangepast. Ben je later in dienst getreden of reis je om een andere reden niet een heel jaar? Dan wordt de vergoeding evenredig verminderd.

Is je reisafstand (enkele reis) meer dan 75 km, dan volgt er een nacalculatie van de vergoeding. Als je te veel hebt ontvangen, wordt dit bedrag verrekend.

Meld structurele wijzigingen in het aantal dagen of kilometers dat je reist via het PSSC Servicepunt.

Reiskosten aftrekken via aangifte inkomstenbelasting

Reis je met openbaar vervoer? Dan mag je onder bepaalde voorwaarden een vast bedrag voor reiskosten aftrekken van je inkomen bij je belastingaangifte. Lees er meer over op de website van de belastingdienst.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.