Universiteit Leiden

nl en

Zwangerschapsverlof

Als u zwanger bent, heeft u recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. U kunt minimaal 4 weken en maximaal 6 weken voor uw uitgerekende datum met verlof. Als u 4 weken van tevoren stopt met werken, dan houdt u nog 12 weken bevallingsverlof over. Stopt u 6 weken van tevoren met werken, dan houdt u nog 10 weken bevallingsverlof over. Het verlof na de bevalling duurt altijd minstens 10 weken.

Zwanger van een meerling

Als u een twee- of meerling verwacht, kunt u eerder stoppen met werken. U mag dan 8 tot 10 weken voor uw uitgerekende datum met zwangerschapsverlof. Stopt u 10 weken van tevoren, dan heeft u nog 10 weken verlof over. Stopt u 8 weken van tevoren, dan heeft u 12 weken verlof over.

Zwangerschap melden

U bepaalt zelf wanneer u aan uw leidinggevende vertelt dat u zwanger bent. Wettelijk gezien bent u verplicht om dit uiterlijk drie weken voor u met zwangerschapsverlof wilt gaan te melden. Maar meld het liever eerder. Dan hebben we nog genoeg tijd om afspraken te maken over uw afwezigheid.

Lever het formulier zwangerschapsverlof in. Die heeft het PSSC nodig om uw zwangerschap- en bevallingsuitkering aan te vragen bij het UWV. U bewaart uw zwangerschapsverklaring zelf thuis. Dit is de verklaring die u kreeg van uw huisarts of verloskundige. Het UWV kan tot 1 jaar na uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering naar deze verklaring vragen. Bewaar hem dus goed. 

Als u met verlof gaat, dient u uw afwezigheid te melden bij uw leidinggevende. U doet dat op de eerste dag van uw afwezigheid. Als u weer aan het werk gaat, meldt u zich weer bij uw leidinggevende. Geef de datum waarop u bevallen bent tussentijds door aan het PSSC Servicepunt.

Laatste weken zwangerschaps-/bevallingsverlof verspreid opnemen

Vanaf 6 weken na de bevalling kunt u het overgebleven verlof in overleg met uw leidinggevende verspreid over 30 weken opnemen. Het verzoek om het verlof gespreid op te nemen dient u uiterlijk 3 weken na de bevallingsdatum in bij het PSSC Servicepunt. De totale duur van het verlof verandert niet. Uren gespreid opnemen? Geef in uw mail de periode en het aantal uren per week aan.

Ziekte tijdens zwangerschap of na bevalling

Als u ziek wordt door klachten gerelateerd aan uw zwangerschap of bevalling, meldt u dit dan uiterlijk binnen drie werkdagen aan het PSSC Servicepunt. Wanneer wij uw zwangerschapsgerelateerde ziekmelding te laat aan het UWV doorgeven, legt het UWV een boete op. Heeft u aangegeven dat u het verlof 4 weken voor de bevallingsdatum wilt laten ingaan, maar wordt u ziek binnen 6 weken voor de verwachte bevallingsdatum? Dan geldt de dag van uw ziekmelding als het begin van uw zwangerschapsverlof.

Bent u zwanger van een meerling dan geldt hetzelfde. Met het verschil dat het dan om de periode van 8 tot 10 weken voor de uitgerekende datum gaat. Wilt u 8 weken voor de uitgerekende datum met verlof? Maar wordt u binnen 10 weken voor die datum ziek? Dan geldt de dag van ziekmelding als het begin van uw verlof.

Als u ziek wordt tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof loopt het verlof gewoon door. Het verlof wordt dus niet verlengd met het aantal dagen dat u ziek bent. Bent u na afloop van het zwangerschapsverlof niet in staat te werken? Dan meldt u zich ziek op de gebruikelijke manier.

Uitbreiding bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind

Moet uw baby plotseling langdurig in het ziekenhuis blijven? Dan kunt u recht hebben op extra bevallingsverlof. Zo kunt u uw kind een aantal weken thuis verzorgen. Voor verlenging van het bevallingsverlof geldt dat u geen extra verlof krijgt over de 1e week dat uw baby in het ziekenhuis lag. Afhankelijk van de situatie, kunt u maximaal 10 weken extra bevallingsverlof krijgen. Kijk op de website van het UWV hoe u dit extra bevallingsverlof berekent. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.