Universiteit Leiden

nl en

Arbeidsvoorwaarden

De Universiteit Leiden biedt medewerkers een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een vakantie-uitkering van 8% en een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%. Daarnaast is het mogelijk om via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden te kiezen voor arbeidsvoorwaarden op maat. We hebben de belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rij gezet.

Salaris

De salarissen bij de Universiteit Leiden zijn landelijk vastgesteld en opgenomen in de cao Nederlandse Universiteiten. Op basis van uw functieprofiel en -niveau ben je ingedeeld in een salarisschaal. Jouw salarisspecificatie en jaaropgave kan je vinden in Self Service. Meer over salaris en salarisbetaaldata.

Woon-werkverkeer

De Universiteit Leiden biedt een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. De tegemoetkoming wordt berekend op grond van een aantal criteria. Meer over de berekening van de tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer.

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Een deel van jouw arbeidsvoorwaarden is flexibel in te vullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Je kunt op deze manier voor een deel zelf jouw arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen. Sommige keuzes moet je ieder jaar voor een bepaalde datum doorgeven. Voor vrijwel alle keuzes kan je gebruikmaken van Self Service. Meer over het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.

Flexibele werkduur en jaarafspraken

De standaard werktijd bij een voltijds dienstverband is 38 uur per week. Je kunt hier in overleg met jouw leidinggevende van afwijken. Je werkt bijvoorbeeld 40 uur per week en spaart zo extra compensatie-uren. Of je levert vakantie-uren in en werkt 36 uur per week. Wetenschappelijk personeel en niet-wetenschappelijk personeel dat werkzaam is bij een faculteit heeft nog de extra mogelijkheid tot het maken van jaarafspraken. Meer over flexibele werkduur en jaarafspraken.

Vakantie-uren

Bij een voltijds dienstverband van 38 uur per week heb je recht op 232 vakantie-uren per jaar. Als je kiest voor flexibele werkduur kan dit aantal uren echter meer of minder zijn. Je kunt zelf jouw vakantie-uren bijhouden via Self Service. Wanneer je vakantie heeft aangevraagd, kan jouw leidinggevende de aanvraag via Self Service al dan niet goed keuren. Meer over vakantie.

Nevenwerkzaamheden

Als medewerker ben je verplicht nevenwerkzaamheden te melden. Zonder toestemming van het bestuur van jouw faculteit of dienst is het verrichten van nevenwerkzaamheden niet toegestaan. Nevenwerkzaamheden zijn alle betaalde en onbetaalde werkzaamheden die je als werknemer van de universiteit niet vanuit jouw functie verricht. De werkzaamheden kunnen binnen of buiten werktijd plaatsvinden. Meer over het melden van nevenwerkzaamheden.

Kinderopvang

De Universiteit Leiden heeft een eigen kinderdagverblijf 'de Kattekop'. De 56 kinderopvangplaatsen zijn gereserveerd voor personeel en studenten. Hier kunnen kinderen terecht in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. Meer over De Kattekop.

Pensioenopbouw bij ABP

Start je met een nieuwe baan bij de universiteit en ontvang je salaris van de universiteit? Dan bouw je pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).  Meer over jouw pensioen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Veel mensen krijgen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid te maken met een inkomensdaling. Om je hiertegen te beschermen, kun je een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis afsluiten voor aanvulling op je inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Als medewerker betaal je hiervoor een gunstige premie. Als je je zich binnen 6 maanden na jouw indiensttreding aanmeldt, hoef je geen medische verklaring in te vullen. Meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Anw-hiaatverzekering

De Universiteit Leiden heeft met elipsLife een overeenkomst afgesloten voor een collectieve Anw-hiaatverzekering. Deze Anw-hiaatverzekering zorgt voor financiële zekerheid voor je partner als jij komt te overlijden. De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van inkomsten van je partner of de gezinssamenstelling. Het is een vast nettobedrag per jaar. De hoogte van de uitkering kies je zelf bij het afsluiten van de verzekering. Meer informatie over onder andere wanneer je kunt deelnemen en hoe je je kunt aanmelden vind je terug op de website van elipsLife.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.