Universiteit Leiden

nl en

Wijzigingen voor de website

Wilt u een bericht laten plaatsen of zijn er inhoudelijke wijzigingen die u wilt doorgeven? Neem dan contact op met de webredactie van uw faculteit of eenheid.

Nieuws

Nieuwsartikelen op de universitaire website over uw onderzoek kunnen uw onderzoeksresultaten onder de aandacht brengen van een breder publiek. Uw hoofdredacteur kan u helpen om in contact te komen met de juiste personen. Dit kan de eigen facultaire webredactie zijn, de adviseur Wetenschapscommunicatie of de centrale nieuwsredactie. Ook voor nieuws dat niet gerelateerd is aan onderzoek kunt u terecht bij uw facultaire webredactie of de centrale nieuwsredactie.

Profielpagina

Alle medewerkers van de universiteit hebben een eigen profielpagina op de website. De gegevens die op uw profielpagina getoond worden, komen voor een deel uit verschillende achterliggende systemen. Lees hier hoe u deze gegevens kunt (laten) wijzigen >>

Wilt u iets laten wijzigen?

Heeft u een vraag over de website, dan is uw eerste aanspreekpunt de webredactie van uw faculteit of eenheid. Heeft u een verzoek of vraag voor één van de centrale redacties, dan leest u hier hoe u dit kunt doen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de website? Kunt u iets niet vinden? Neem dan contact op met de centrale webredactie.

Zijn er wijzigingen in de informatie die specifiek voor faculteiten of instituten bedoeld is? Dan kunt u contact opnemen met de webredactie van uw faculteit of eenheid.

Bent u inhoudelijk verantwoordelijk voor teksten of onderdelen van de studentenwebsite en wilt u iets laten wijzigen? Dan kunt u uw verzoeken naar de centrale webredactie van de studentenwebsite sturen: Contact SOZ Communicatie 

Zijn er wijzigingen in de informatie die specifiek voor faculteiten of instituten bedoeld is? Neem dan contact op met de webredactie van uw faculteit of eenheid.

Bent u inhoudelijk verantwoordelijk voor teksten of onderdelen van de medewerkerswebsite en wilt u iets laten wijzigen? Dan kunt u uw verzoeken naar de centrale webredactie van de medewerkerswebsite sturen.

Voor een snelle afhandeling van uw verzoek, is het handig om de wijziging of aanvulling van de tekst op de volgende wijze door te geven:

  • Vermeld de link van de pagina waar de te wijzigen tekst op staat.
  • Plak de oude tekst in een Word document. Geef met 'track changes' de wijzigingen aan.
  • Geef ook de wijzigingen op de Engelse pagina op deze manier door.
  • Zijn er bijlagen? Geef de bestanden een duidelijke naam, een nummer en verwijs in het Word-document naar de bestanden. Bijv. [bijlage 1: titel document] 
  • Stuur uw mail naar onze functionele mailbox: medewerkersportal@leidenuniv.nl

Heeft u meerdere wijzigingen? Geef ze zo veel mogelijk in één keer door. 

Zijn er wijzigingen in de informatie die specifiek voor faculteiten of instituten bedoeld is? Neem dan contact op met de webredactie van uw faculteit of eenheid.

Bent u inhoudelijk verantwoordelijk voor teksten of onderdelen van de bibliotheekwebsite en wilt u iets laten wijzigen? Dan kunt u uw verzoeken naar de webredactie van de bibliotheek sturen: communicatie@library.leidenuniv.nl

Bent u inhoudelijk verantwoordelijk voor teksten of onderdelen van de Studiegids en wilt u iets wijzigen? Neem contact op met de redacteur van uw faculteit of eenheid.

Voor technische wijzigingen kunt u contact opnemen met studiegids@sea.leidenuniv.nl.

Als u een vak wilt aanmelden, ga dan naar de facultaire tab op de pagina Studiegids of, als die ontbreekt, neem contact op met de redacteur van uw faculteit of eenheid.

Wie doet wat?

  • Medewerkers die werkzaam zijn bij de ondersteunende diensten kunnen terecht bij de redacteur van hun dienst of de facultaire redactie.
  • Onderzoekers en docenten kunnen terecht bij de redacteur van het instituut waarbinnen zij zijn aangesteld

Contactgegevens van de redactie

Online formulieren

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk informatie in één keer wordt aangeleverd, zijn een aantal online formulieren beschikbaar. Dit voorkomt onnodig heen en weer mailen. Bovendien helpen de formulieren om informatie zo goed mogelijk te publiceren, wat zorgt voor betere leesbaarheid, vindbaarheid en bereik. Ga naar de formulieren:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.