Universiteit Leiden

nl en

Mariëlle Bruning bij rondetafelgesprek Tweede Kamer over jeugdbescherming

Op 3 november 2022 sprak hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning als expert bij het rondetafelgesprek met de Tweede Kamerleden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over jeugdbescherming.

Haar position paper stelde rechtsbescherming bij jeugdbescherming centraal. Zij besprak de belangrijkste bevindingen van de eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen die zij met Leidse collega’s in opdracht van het WODC uitvoerde en in september 2022 openbaar werd. 

Zij benadrukte, net als onder meer mw. Van der Putten, hoofdinspecteur van IGJ, dat acute noodgrepen noodzakelijk zijn om deze wet uit te voeren en aan de internationale verplichtingen ten aanzien van het beschermen van kinderen te voldoen. Als acute maatregelen stelde zij voor dat tijdelijk gekozen kan worden voor een voorrangsregeling voor jeugdhulp voor kinderen en jongeren die met jeugdbescherming te maken krijgen. Ook zouden situaties van complexe scheidingen zoveel mogelijk buiten de jeugdbescherming moeten worden gehouden. Sprekers Bart Tromp (kinderrechter Groningen en universiteit Groningen) en Herke Elbers (directeur Raad voor de Kinderbescherming) ondersteunden deze voorstellen.

Voor de position papers of het terugkijken van het gesprek met de Kamerleden zie: Jeugdbescherming | Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Het rondetafelgesprek terugkijken kan via de volgende link: Jeugdbescherming | Debat Gemist (tweedekamer.nl)

Mariëlle Bruning (L) bij het rondetafelgesprek
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.