Universiteit Leiden

nl en

Achtergrondinformatie over studentenwelzijn

Wil je je verder verdiepen in studentenwelzijn? Bekijk onderstaande bronnen dan eens.

Visie op studentenwelzijn 

De Taskforce Studentenwelzijn heeft in 2019 een advies uitgebracht aan het College van bestuur over studentenwelzijn. De adviezen zijn ondergebracht in de vijf pijlers van studentenwelzijn

  • Awareness voor studentenwelzijn  
  • Preventie en vroegsignalering  
  • Hulpaanbod en psychosociale interventies  
  • Professionalisering van docenten en studentenbegeleiders   
  • Binding en veilig studieklimaat   

Deze pijlers sluiten aan bij het Landelijk Actieplan (ECIO) en vormen een integrale benadering voor het verbeteren van studentenwelzijn. De universiteit heeft in 2023 haar Visie op Studentenwelzijn geschreven. Deze visie is hier te lezen. Het gezamenlijk plan van aanpak studentenwelzijn 2024-2027 beschrijft de kaders waarbinnen faculteiten en universiteitsbrede diensten samenwerken aan de doelstellingen uit de Visie op Studentenwelzijn.

NSE enquête 

Het belang van studentenwelzijn komt steeds meer op de voorgrond. Zo blijkt uit de NSE enquête van 2021 dat studentenwelzijn aan de Universiteit Leiden gemiddeld een 6,57 krijgt. Studenten geven aan dat ze graag meer ondersteuning ontvangen voor hun welzijn op het gebied van: concentratie (30,9%), dagritme/structuur (29,4%), studievaardigheden (25,1), psychisch welzijn (30,2%) en sociale contacten (27,3%).  

Het Student Well-being Model 

Het Student Well-being Model is een balansmodel om het welzijn van studenten te onderzoeken. Uit het model blijkt dat de balans tussen positieve kenmerken (energiebronnen) en negatieve kenmerken (stressoren) invloed heeft op de studieresultaten van studenten. Als de balans langdurig wordt verstoord door veel stressoren, dan kan dit leiden tot een verminderd welzijn. 

Vier muren en een scherm 

Het onderzoek Vier muren en een scherm gaat in op de gevolgen van de coronacrisis voor studenten bij Hogeschool Inholland en de gevolgen hiervan op hun welzijn.  

Running on empty 

Het studentenleven wordt gezien als een van de mooiste levensfasen. Toch ervaren veel studenten het als een stressvolle tijd. Ze hebben bijvoorbeeld last van prestatiedruk, wat kan zorgen voor psychosociale problemen. Daarbij zijn studenten vaak niet open over hun problemen en zoeken zij geen hulp. Meer hierover lees je in het onderzoek van dr. J.M. Dopmeijer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.