Universiteit Leiden

nl en

Woon-werkverkeer

Als medewerker van de universiteit kom je in aanmerking voor een vergoeding in je reiskosten woon-werkverkeer als je meer dan 10 kilometer van je werk woont. De hoogte van je reiskostenvergoeding is afhankelijk van het aantal kilometers en je daadwerkelijke reisdagen. Als je verhuist en je reisafstand naar de universiteit verandert, verandert de hoogte van je vergoeding ook.

Woon je binnen een straal van 10 kilometer van je werk en reis je incidenteel naar je werkplek?

 • Dan kom je niet in aanmerking voor een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer.
 • Wel mag je je daadwerkelijke reisdagen laten vergoeden via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. 

Woon je meer dan 10 kilometer van je werk en reis je incidenteel naar je werkplek?

 • Dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer. Je kunt je daadwerkelijke reisdagen na afloop van iedere maand declareren volgens het reguliere declaratieproces. 
 • Ook mag je vanaf 1 februari 2021 voor je daadwerkelijke reisdagen een aanvullende vergoeding aanvragen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Werk je volledig op locatie? En woon je meer dan 10 kilometer van je werkplek

 • Werk jij in opdracht van de universiteit en volgens je normale werkrooster volledig op locatie? 
 • En woon je meer dan 10 kilometer van je werkplek? 

Dan hoef je je reisdagen niet te declareren en krijg je jouw tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer nog steeds automatisch uitbetaald. Jouw leidinggevende moet aan het PSSC doorgeven dat je volledig op locatie werkt. De tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer kan je terug zien op je loonstrook. Dit kun je zien op je loonstrook. Je kunt net als altijd een aanvraag indienen voor een aanvullende vergoeding via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Hiervoor hoef je geen daadwerkelijke reisdagen te declareren. 

Val je onder de garantieregeling of zijn met jou schriftelijk afwijkende afspraken gemaakt?

 • Val je onder de garantieregeling reiskosten woon-werkverkeer? 
 • Of zijn met jou schriftelijk afwijkende afspraken gemaakt?

Dan blijf jij die vergoeding ongewijzigd ontvangen en is dit terug te zien op je loonstrook. Je kunt net als altijd een aanvraag indienen voor een aanvullende vergoeding via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Hiervoor hoef je geen daadwerkelijke reisdagen te declareren. 

Ben je student-assistent of stagiair? 
Ben je student-assistent of stagiair en heb je een studenten-OV-chip-weekkaart? Dan kom je niet in aanmerking voor een vergoeding. 

De eerste 10 kilometer krijg je niet vergoed. Daarna bedraagt de vergoeding 7 cent per kilometer. De maximale vergoeding is € 45,- per maand, belastingvrij.

Omdat we in 2021 helaas nog grotendeels thuis zullen werken en je op dagen dat je thuiswerkt geen recht hebt op reiskostenvergoeding, krijg je in 2021 niet meer automatisch de tegemoetkoming reiskosten uitbetaald. De universiteit geeft echter wel graag een vergoeding voor dagen waarop je naar je werkplek reist. Omdat niet te voorspellen is welke dagen dat zijn, kun je vanaf 1 januari 2021 je daadwerkelijke reisdagen woon-werkverkeer maandelijks achteraf declareren.

Let op: declareer je reisdagen binnen 3 maanden na de maand waarin je hebt gereisd.

Voor de dagen dat je niet reist en dus vanuit huis werkt, heb je recht op een thuiswerkvergoeding. Of je recht hebt op die vergoeding en hoe je het aanvraagt, lees je op de pagina Thuiswerkvergoeding. Je kunt niet voor dezelfde dag zowel reiskosten- als thuiswerkvergoeding ontvangen. Als je op een dag zowel thuis als op locatie werkt, krijg je dus maar één van de twee vergoedingen. 

De berekening van je vergoeding is gebaseerd op je reisafstand tussen je woonadres en je werkadres en je daadwerkelijke reisdagen. Met Routenet wordt de snelste route berekend, waarbij het aantal kilometers naar boven wordt afgerond.

Voorbeeldberekening

Je woont 23 kilometer van je werk en je hebt in de maand januari 5 dagen gereisd. Je declareert je reisdagen aan het eind van de maand. Hoeveel ontvang je dan?

 • 23 km – 10 km = 13 km
 • 13 km x 2 (heen en terug) = 26 km
 • 26 km x € 0,07 = € 1,82
 • € 1,82 x 5 reisdagen = € 9,10

Je ontvangt voor de maand januari € 9,10 reiskostenvergoeding. 

Woon je binnen een straal van 10 kilometer van je werk en wil je gebruikmaken van de kilometervergoeding via het keuzemodel?

 • Voer je daadwerkelijk gemaakte reisdagen na afloop van iedere maand in via Self Service > ‘Reizen en onkosten’. Raadpleeg de 'Quick Reference card - reiskosten declareren' voor meer informatie over hoe je een declaratie indient.
  Omdat je geen recht hebt op een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer komt uit de berekening in Self Service ‘Reizen en onkosten’ een bedrag van €0. Het systeem gebruikt je gegevens echter ook om de kilometervergoeding via het keuzemodel te berekenen. 
 • Vraag vanaf 1 februari via het formulier in Self Service ‘keuzemodel’ de kilometervergoeding via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden aan. Deze aanvraag hoef je maar eenmaal in te dienen. 

Woon je meer dan 10 kilometer van je werk? 

 • Declareer je daadwerkelijk gemaakte reisdagen na afloop van iedere maand via Self Service > ‘Reizen en onkosten’. Raadpleeg de 'Quick Reference card - reiskosten declareren' voor meer informatie over hoe je een declaratie indient.
 • Vraag vanaf 1 februari via het formulier in Self Service ‘keuzemodel’ eventueel aanvullende kilometervergoeding via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden aan. 
 • Bij alle vormen van verlof met uitzondering van vakantie wordt de vergoeding na 30 kalenderdagen gestopt. Op de eerste dag dat je weer gaat werken kun je eventuele reisdagen woon-werkverkeer weer declareren.
 • Als je langdurig ziek bent, kun je weer reisdagen woon-werkverkeer declareren zodra je 25% of meer arbeidsgeschikt bent.

Bij de invoering van de nieuwe Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer in 2015 is besloten dat de vergoeding voor medewerkers niet lager mocht worden dan die was op basis van de oude regeling uit 2005.

Val je onder de garantieregeling reiskosten woon-werkverkeer? Dan blijf jij die vergoeding ongewijzigd ontvangen en is dit terug te zien op je loonstrook. De garantieregeling vervalt alleen als: 

 • je van salarisschaal 5 of lager naar salarisschaal 6 of hoger gaat; 
 • je opvolgende tijdelijke dienstverbanden langer dan 3 jaar duren;
 • je woonadres verandert; 
 • je werkadres verandert; 
 • je (gemiddeld) aantal reisdagen per week wijzigt.

Wil je je reiskostenvergoeding aanvullen? Dat kan via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Als je hiervoor kiest, levert dat je fiscaal voordeel op.

Hoe?
Het systeem berekent het aantal woon-werk-kilometers op basis van je daadwerkelijke reisdagen en vermenigvuldigt dit met € 0,19. Het systeem brengt het bedrag dat daar uitkomt in mindering op je brutoloon. Daardoor hoef je minder inkomstenbelasting te betalen.

Daarna telt het systeem hetzelfde bedrag op bij je nettosalaris (het brutobedrag wordt een nettobedrag). Als je al een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer hebt ontvangen, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de fiscale vergoeding.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.