Universiteit Leiden

nl en

BKO Deelcertificaat

Promovendi zijn primair aangesteld om onderzoek te doen, maar velen geven daarnaast ook onderwijs. Het BKO-deelcertificaat vormt een erkenning voor promovendi die ervaring opdoen als docent. Om het deelcertificaat te behalen, moeten promovendi kleinschalig onderwijs verzorgen (een reeks werkcolleges), de cursus Uitvoeren van onderwijs volgen bij het LLInC (of een vergelijkbare cursus binnen de eigen faculteit) en een portfolio indienen. Zij moeten aantonen dat ze voldoen aan de BKO eindterm “Onderwijs voorbereiden en uitvoeren”.

De eerste stap is dat je contact opneemt met de BKO-contactpersoon van jouw faculteit. Hij of zij voert namens de facultaire toetsingscommissie een intakegesprek met je en legt je uit welke stappen je moet zetten voor verwerving van jouw BKO deelcertificaat. Om jouw deelcertificaat te behalen moet je kleinschalig onderwijs geven, te weten minimaal één werkcollegereeks.

Daarnaast moet je de cursus Uitvoeren van onderwijs  volgen bij LLInC. Dit is een cursus van drie dagdelen + voorbereiding. Verder dien je een mentor te hebben die je adviseert en begeleidt gedurende het traject. Je maakt hierover onderling afspraken. Een ervaren docent observeert een van jouw lessen; hij of zij geeft je feedback hierop en maakt een verslag. Over de keuze van een mentor en observator kan je overleggen met de facultaire BKO-contactpersoon. Jouw mentor is in de regel niet jouw supervisor.

Vervolgens stel je een portfolio samen waarin je uitlegt op welke wijze je voldoet aan de verschillende onderdelen van de BKO-eindterm “Onderwijs voorbereiden en uitvoeren”. De facultaire BKO toetsingscommissie beoordeelt aan de hand van jouw portfolio of je aan de eindterm voldoet. De commissie maakt bij de beoordeling gebruik van een rubric.

Voldoe je aan de eisen? Dan ontvang je jouw BKO-deelcertificaat, ondertekend door de decaan van jouw faculteit en de Vice-Rector Magnificus. Het behalen van jouw BKO-deelcertificaat wordt ook vermeld in jouw personeelsdossier. 

Om een BKO-deelcertificaat te behalen, leg je een portfolio aan. Hierin verzamel je stukken die laten zien dat je voldoet aan de BKO-eindterm “Onderwijs voorbereiden en uitvoeren”. Zo krijgt de toetsingscommissie een duidelijk beeld van jouw kwaliteiten. Je neemt in jouw portfolio in ieder geval de volgende zaken op:

  • Studentevaluaties van de cursus die je verzorgd hebt
  • Een reflectieverslag over jouw ontwikkeling als docent
  • Het verslag van de lesobservatie
  • Indien van toepassing:  het certificaat Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE) van het Academisch Talencentrum

De Universiteit Leiden stimuleert promovendi actief om onderwijs te verzorgen en het is de bedoeling dat promovendi die lesgeven het deelcertificaat behalen. Het deelcertificaat vormt een opstapje naar de volledige BKO. En de vaardigheid in lesgeven is bovendien altijd handig bij een volgende baan. Enkele faculteiten bieden promovendi de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen naar een volledige BKO.

Dan is ook de Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE) nodig. Het vereiste niveau is Taalvaardigheid Engels C-1 niveau. Het traject bestaat uit een toets. Indien van toepassing wordt voor de BKE een apart certificaat uitgereikt. Dit certificaat voeg je toe aan uw BKO-portfolio.

Van promovendi in Leiden wordt verwacht dat ze 2 x 140 uur aan trainingen volgen gedurende hun promotie-periode. Een maal 140 uur wordt besteed aan trainingen in generieke vaardigheden en een maal 140 uur is bestemd voor trainingen in onderzoeksvaardigheden. Je maakt in overleg met jouw supervisor een planning van deze cursussen en legt deze vast in het Opleidings- en Begeleidingsplan. De cursus voor het behalen van het BKO deelcertificaat past binnen de 140 uur voor trainingen generieke vaardigheden. Het tijdsbeslag van de cursus is 20 uur. Daarnaast kun je ook een deel van je onderwijsuren opvoeren bij generieke vaardigheden. Je Graduate School beschikt over een formulier dat je kunt uploaden in Converis.

Binnen enkele faculteiten worden promovendi in de gelegenheid gesteld om de volledige BKO te behalen. Met het deelcertificaat laten ze zien dat ze een deel van het werk al gedaan hebben. De BKO contactpersoon van jouw faculteit kan uitleggen op welke manier je van het deelcertificaat een volledige BKO kunt maken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.