Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsvernieuwing

Bij Geesteswetenschappen staan studenten centraal. Zij worden opgeleid tot kritische denkers, academische professionals en betrokken burgers. Onze docenten en onderzoekers stimuleren studenten om kennis te ontwikkelen waarmee zij de grote vragen uit onze samenleving kunnen begrijpen en duiden. Omdat alles om ons heen voortdurend verandert, studenten, de universiteit, de technologie, de maatschappij, de arbeidsmarkt en de wereld, moeten we het onderwijs ook hierop aanpassen. Dat noemen we onderwijsvernieuwing.

Opleidingsprojecten

  • Hoe beantwoord je een onderzoeksvraag met behulp van primaire bronnen?
  • Hoe gebruik je digitale landkaarten in het onderwijs en hoe stimuleer je het leerproces van studenten daarmee?
  • Hoe laat je studenten op een toegankelijk manier vertellen over hun eigen onderzoek aan een breed publiek?
  • Hoe laat je studenten onderzoek doen met behulp van een fotocamera of aan de hand van een schilderij?

Onze opleidingen werken continu aan vernieuwingen binnen het onderwijs. De faculteit Geesteswetenschappen prioriteerde de ambities ‘Verwevenheid van onderwijs en onderzoek’, ‘Oriëntatie arbeidsmarkt’ en ‘Vaardigheden’ van de Onderwijsvisie van de universiteit Learning@LeidenUniversity. Alle opleidingen (en docenten) kunnen tijd en ruimte krijgen en worden zo gestimuleerd om hun onderwijs op deze thema’s te vernieuwen. In totaal lopen er nu zo’n 30 vernieuwingsprojecten.

Facultaire projecten

In drie werkgroepen, waarin docenten, studenten en stafmedewerkers zaten, zijn de plannen voor de drie ambities uitgewerkt. De aanbevelingen die hieruit naar voren kwamen vormen de agenda voor het Programma Onderwijsvernieuwing FGW. Dit programma staat onder leiding van Sanne Arens en heeft als doel om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de wensen en eisen die studenten en de maatschappij aan ons stellen.

Om de aanbevelingen van de werkgroepen opvolging te geven en de opleidingen te begeleiden bij het doorvoeren van vernieuwingen in het onderwijs zijn drie projectleiders aangesteld.

Verwevenheid van Onderwijs en Onderzoek

Een werkgroep, onder leiding van prof. dr. Ineke Sluiter, bepaalde de agenda voor de versterking van deze ambitie voor de komende jaren. Zij constateerden in het rapport Onderzoekend Leren, dat de verwevenheid met het onderzoek al op verschillende manieren tot uiting komt in ons onderwijs en adviseerde geen sterkere beleidsmatige sturing op dit onderwerp in te voeren. Om beter met leerlijnen te kunnen werken en ze te visualiseren willen we samen met andere faculteiten een visualisatietool bouwen, bijvoorbeeld in uSis of in Brightspace. Daarnaast delen docenten hun goede voorbeelden in expertmeetings en workshops.

Vaardigheden

De facultaire werkgroep Vaardigheden ontwikkelde een handreiking voor docenten, waarin opleidingen handvatten wordt geboden hoe deze vaardigheden in het onderwijs ingebouwd kunnen worden. Het uiteindelijke doel is dat alle opleidingen deze vaardigheden expliciet en systematisch integreren in de curricula. Dit geven we verder vorm door bijvoorbeeld met een leerlijn vaardigheden en een leerlijn reflectievaardigheden voor alle opleidingen.

Arbeidsmarktvoorbereiding

De werkgroep, onder leiding van prof. dr. Jos Schaeken, met docenten, studenten en stafmedewerkers heeft tien aanbevelingen gedaan om arbeidsmarktvoorbereiding binnen de faculteit te versterken. Een concrete uitwerking is dat alle opleidingen informatie over arbeidsmarktvoorbereiding op hun webpagina hebben, waarop alle opleidingsspecifieke, facultaire en universitaire tools en activiteiten op een rijtje staan. In samenwerking met de KULeuven en de Universiteit van Helsinki hebben we bovendien een Erasmus+ aanvraag ingediend om o.a. trainingsmodules te ontwikkelen om studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Kennisdeling

Kennisdeling is een uitdaging binnen een grote onderwijsorganisatie.

Geesteswetenschappen gebruikt diverse online en offline kanalen om dit zo goed mogelijk vorm te geven. Bijvoorbeeld via thematische expertmeetings met docenten,  lunchbytes, de website en een Onderwijsparade delen we de resultaten van de projecten en wisselen we kennis en ervaringen uit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.