Universiteit Leiden

nl en

Feit of fabel: mensen met autisme zijn heel goed in het oplossen van Rubiks kubussen

Van mensen met autisme leeft soms het beeld dat ze volledig op kunnen gaan in een bezigheid, zoals modeltreintjes of het oplossen van Rubiks kubussen. GZ-psycholoog en onderzoeker Bianca Boyer schrikt van de stelling: 'Dat ligt veel genuanceerder.'

Bianca Boyer, GZ-psycholoog en onderzoeker
Bianca Boyer, GZ-psycholoog en onderzoeker

Bianca Boyer: 'Ja, er zijn mensen met een Autismespectrumstoornis (ASS) die goed zijn in bepaalde visuele taken, maar tegelijkertijd is dat soms juist wat mensen met ASS lastig vinden.

Savant skill

Onderzoekers schatten dat ongeveer 10% van de mensen met ASS echt excelleert in een vaardigheid, dat wordt een ‘savant skill’ genoemd. Maar dat hoeft niet per se over Rubiks kubussen te gaan. Savant skills kunnen worden onderverdeeld in vijf algemene categorieën: muziek, kunst, onthouden van data, wiskunde of technische en ruimtelijke vaardigheden

'Ongeveer tien procent van de mensen met autisme excelleert in een vaardigheid, dat wordt een 'savant skill' genoemd.'

Soms is datgene waar iemand met ASS goed in is of een talent voor heeft, ook datgene wat hun bijzondere interesse wordt. Dat zie je vaker bij mensen met autisme. Ze besteden er dan veel tijd, aandacht en oefening aan waardoor ze echt in die vaardigheid gaan excelleren. Als die bijzondere interesse toevallig een Rubiks kubus is, en je hebt er talent voor, dan kan het zijn dat dat je savant skill wordt.

Al met al komt het weinig voor dat mensen met ASS een savant skill hebben, en als dat al het geval is, richt slechts een klein percentage van hen zich op het oplossen van Rubiks kubussen.’

Fabels over autisme

Hoewel autisme zich niet in een hokje laat plaatsen, bestaan er toch hardnekkige fabels over. Deze stereotypes kunnen mensen met autisme in de weg zitten bij het krijgen van een diagnose, het vinden van werk of het leggen van contacten. Psychologen en pedagogen van de Universiteit Leiden doorbreken mythes over autisme die we op sociale media hebben verzameld.

Bekijk alle 8 fabels over autisme ››

NVA Autismeweek
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.