Universiteit Leiden

nl en

Langdurig arbeidsongeschikt

Bij (langdurige) ziekte doen we samen ons best om ervoor te zorgen dat je weer aan de slag kunt gaan. Je wordt daarbij begeleid door je leidinggevende, de afdeling HR en de bedrijfsarts. Maar soms is re-integratie in je eigen of een andere functie niet mogelijk. Als je langer dan twee jaar ziek bent, vraagt de universiteit ontslag aan.

De universiteit kent een eigen regeling als het gaat om ziekte en arbeidsongeschiktheid: de Ziekte en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). Hierin vind je onder andere hoe het doorbetalen van loon tijdens ziekte is geregeld, maar ook onder welke voorwaarden de universiteit overgaat tot een ontslagprocedure.

Voorwaarden voor ontslag

Om ontslag wegens arbeidsongeschiktheid te realiseren, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Je bent volgens het UWV ten minste 35% arbeidsongeschikt.
  • Op het moment van ontslag ben je tenminste 24 maanden onafgebroken ziek.
  • Het is niet waarschijnlijk dat je binnen zes maanden na je ontslag alsnog herstelt.
  • Je kunt niet terugkeren naar je eigen functie en er is binnen de Universiteit Leiden geen andere functie voor je.

Ontslagprocedure

Je wordt vanaf het moment dat je 21 maanden onafgebroken ziek bent uitgenodigd voor een gesprek over de ontslagprocedure. Na dit gesprek krijg je een brief waarin de verdere procedure beschreven staat. Deze procedure bij ziekte en re-integratie bestaat onder andere uit de volgende stappen:

  • Er wordt een herplaatsingsonderzoek uitgevoerd.
  • De bedrijfsarts zal een geneeskundig onderzoek verrichten.
  • Je stuurt het aanvraagformulier voor een WIA-uitkering ingevuld op naar het UWV.
  • Het UWV toetst of de procedure juist is gevolgd. Vervolgens bepaalt het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid.
  • Je wordt mogelijk ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid. Daarbij geldt in beginsel geen opzegtermijn.

Als je twee jaar ziek bent, heb je misschien recht op een WIA-uitkering, die je aanvraagt bij het UWV. Daarnaast heb je mogelijk recht op het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.