Universiteit Leiden

nl en

Kwaliteitszorg in onderwijs

Zicht op de kwaliteit van onderwijs is belangrijk voor álle betrokkenen: studenten, docenten, bestuurders en ondersteunende medewerkers. Samen, ook met externe deskundigen, bewaken we de kwaliteit van de opleidingen en zorgen we ervoor dat we onze doelen bereiken, onze onderwijsvisie realiseren en dat onze studenten de best mogelijke opleiding krijgen.

Interne kwaliteitszorg

Onderwijsevaluatie is een belangrijk instrument in het inzichtelijk maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie speelt hierin een centrale rol. 

In het onderwijsdashboard vind je alle relevante gegevens over het onderwijs dat Universiteit Leiden aanbiedt, zoals kerngegevens van de opleidingen (instroom, uitstroom, rendementgegevens), studentevaluaties, jaarverslagen en visitatierapporten.

Iedere opleiding heeft een eigen opleidingscommissie. Dat is wettelijk geregeld. Een opleidingscommissie bestaat uit studenten en docenten. Zij: 

  • bewaken de kwaliteit van het onderwijs,
  • stellen eventuele knelpunten aan de orde,
  • adviseren over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.

Elke opleiding heeft een examencommissie. Dat is wettelijk geregeld. Deze commissie stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling (OER) stelt. 

Externe kwaliteitsbeoordeling

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, controleren externe experts of onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen. Zij geven daarbij ook adviezen ter verbetering. Dat gebeurt om de zes jaar tijdens een opleidingsvisitatie. Als een opleiding aan de eisen voldoet wordt deze geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO).

Ook vindt een keer per zes jaar de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) plaats.

Onze kwaliteitscultuur: samen werken aan kwaliteit

Samen werken aan goed onderwijs. Dat is de kern van onze kwaliteitscultuur. We geven hier invulling aan door:

  • docenten en ondersteunende staf, in samenspraak met studenten, de inhoud van het onderwijs zelf in te laten richten;
  • continu te blijven kijken hoe we beter onderwijs kunnen realiseren en steeds nieuwe doelen te stellen;
  • als opleidingen, faculteiten en universiteit zaken goed onderling af te blijven stemmen en kennis uit te wisselen, zodat we onze gezamenlijke doelen bereiken.

Bereiken we onze doelen? Waar is nog werk aan de winkel?

Door ons systeem van kwaliteitszorg weten we of we onze doelen bereiken en waar er nog werk aan de winkel is. In het onderwijsdashboard kun je rapportages en management-informatie bekijken die inzicht geven in het effect van genomen maatregelen om het onderwijs te verbeteren en aanvullende verbeterpunten te identificeren.

Inhoudelijke gesprekken over onderwijskwaliteit

Door heldere doelstellingen en rapportages over de voortgang, is verantwoording mogelijk en krijgt het gesprek over onderwijskwaliteit met studenten, docenten en andere stakeholders, zoals opleidingscommissies en faculteitsraden, een centrale rol. Deze inhoudelijke gesprekken verrijken en verdiepen de  kwantitatieve onderwijsevaluaties.

Trainingen en ondersteuning

Door trainingen en ondersteuning, bijvoorbeeld voor de leden van examen- en opleidingscommissies, zorgen we ervoor dat medewerkers goed voorbereid zijn op hun taak en rol in kwaliteitszorg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.