Universiteit Leiden

nl en

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van de opleidingen wordt continu gecontroleerd. Dat doen zowel medewerkers van de opleidingen en faculteiten (interne kwaliteitszorg) als externe deskundigen (externe kwaliteitsbeoordeling). De uitkomsten van de controles helpen de universiteit de opleidingen verder te verbeteren.

Interne kwaliteitszorg

Onderwijsevaluatie is een belangrijk instrument in het inzichtelijk maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie speelt hierin een centrale rol. 

In het onderwijsdashboard (volgt in december 2020) vind je alle relevante gegevens over het onderwijs dat Universiteit Leiden aanbiedt, zoals kerngegevens van de opleidingen (instroom, uitstroom, rendementgegevens), studentevaluaties, jaarverslagen en visitatierapporten.

Iedere opleiding heeft een eigen opleidingscommissie. Dat is wettelijk geregeld. Een opleidingscommissie bestaat uit studenten en docenten. Zij: 

  • bewaken de kwaliteit van het onderwijs,
  • stellen eventuele knelpunten aan de orde,
  • adviseren over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.

Elke opleiding heeft een examencommissie. Dat is wettelijk geregeld. Deze commissie stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling (OER) stelt. 

Externe kwaliteitsbeoordeling

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, controleren externe experts of onze opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen. Zij geven daarbij ook adviezen ter verbetering. Dat gebeurt om de zes jaar tijdens een opleidingsvisitatie. Als een opleiding aan de eisen voldoet wordt deze geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO).

Ook vindt een keer per zes jaar de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) plaats.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.