Universiteit Leiden

nl en

Symposium

Symposium werkgroep Bilderdijk - 1823-2023

  • Rick Honings
  • Fred van Lieburg
  • Arianne Baggerman
  • Marleen de Vries
  • Kees van der Staaij
Datum
vrijdag 24 november 2023
Tijd
Bezoekadres
Universiteitsbibliotheek
Witte Singel 27
2311BG Leiden
Zaal
Vossiuszaal

Op vrijdag 24 november 2023 vindt in de Universiteitsbibliotheek Leiden een symposium van de Werkgroep Bilderdijk plaats, in samenwerking met de Stichting Réveil-Archief. Centraal staat het jaar 1823, dat in vele opzichten memorabel was. In de zomer van 1823 werd in Haarlem het Laurens Janszoon Coster-feest gevierd. Vlak daarna publiceerde Bilderdijks leerling Isaäc da Costa zijn geruchtmakende brochure Bezwaren tegen den geest der eeuw. Van de hand van Abraham Capadose verscheen datzelfde jaar een geschrift tegen de koepokinenting: Bestrijding der vaccine. En Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp maakten in de zomer van 1823 hun bekende voettocht door Nederland.

Toegang tot het symposium is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Programma

14:00 uur Algemene Ledenvergadering Werkgroep Bilderdijk
15:00  uur

Pauze

15:30 uur Opening door Rick Honings
15:40 uur Fred van Lieburg, Woke in 1823. De oorsprong van het Réveil
16:05 uur Arianne Baggerman, Weg van Da Costa. De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp door Nederland in 1823
16:30 uur Intermezzo: voordracht van Simon Mulder
16:40 uur Marleen de Vries, Tegen de cultuur van de Verlichting. Abraham Capadose’s De bestrijding der vaccine (1823)
17:00 uur

Aanbieding Jaarboek Bilderdijk 2023 aan Kees van der Staaij

17:15 uur Afsluiting
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.