Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The developing infant gut microbiota: mathematical predictions of the effects of oligosaccharides

  • D.M. Versluis
Datum
dinsdag 23 april 2024
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. R.M.H. Merks
  • Prof.dr. H.P. Spaink

Samenvatting

 

Een complexe gemeenschap van microben ontwikkelt zich in de babydarm kort na de geboorte. We noemen deze gemeenschap de babydarmmicrobiota. De microbiota kan de gezondheid van de baby beïnvloeden, en dat maakt de samenstelling en functie van de babydarmmicrobiota een belangrijk onderwerp om te bestuderen. Het is niet mogelijk om de ontwikkeling van de microbiota in de baby direct te bestuderen, dus de informatie die we hebben is beperkt tot poepmonsters en labexperimenten. Een techniek die meer inzicht kan bieden in ongeziene processen zoals deze is wiskundig modelleren.

In dit proefschrift ontwikkelen we wiskundige modellen die proberen te voorspellen hoe de microbiota in de babydarm groeit en interacteert, en hoe het reageert op oligosachariden, een soort complex suiker. Het wiskundige model dat we ontwikkeld hebben voorspelt vervolgens welke metabole reacties een bacterie in een bepaalde omgeving gebruikt met een techniek die fluxbalansanalyse heet. Hierdoor kan het model voorspellingen maken zowel over hoe bacteriën beïnvloed worden door de omgeving, als over hoe ze hun omgeving beïnvloeden. We gebruiken dit model om voorspellingen te maken over hoe verschillende veranderingen in de omgeving, zoals de aanwezigheid van zuurstof, oligosachariden, of antibiotica, van invloed kunnen zijn op de babydarmmicrobiota, hun metabolisme, en uiteindelijk op de baby.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.