Universiteit Leiden

nl en

Didactiek - Examineren

Cursus voor (nieuwe) leden van examencommissies van de Universiteit Leiden

Deel en leer welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de examencommissie heeft.

Doelgroep
Docent
Gast
Docenten
Judith Vels-Kaandorp  (Advisor ICT and Education) Maarten Bergwerff  (Beleidsmedewerker) Marc den Besten  (Senior Jurist)
Werkvorm
Training
Vragen?
cursusbureau@llinc.leidenuniv.nl

Wanneer je lid bent geworden van een examencommissie komen er veel vragen op je af:

 • Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft de examencommissie?
 • Hoe verhouden examencommissie, opleidingsbestuur en faculteitsbestuur zich tot elkaar?
 • Hoe kan de examencommissie de kwaliteit van toetsen borgen?
 • Wie is er betrokken bij het toetsproces en welke verantwoordelijkheden heeft een ieder?
 • Hoe kan de examencommissie examinatoren adviseren kwalitatief goede toetsen op te stellen, af te nemen en te evalueren?
 • Hoe wordt getoetst of het geheel aan toetsen in een opleiding de eindtermen dekt?
 • Hoe transparant zijn de beoordelingen van de eindscripties van uw opleiding?

Deze en andere, en vooral je eigen vragen komen aan bod in deze cursus, die de Faculteit Geesteswetenschappen, Juridische Zaken en LLInC aanbieden.

We bieden deze cursus ook met Engelstalige studiematerialen aan.

Doelgroep en tijdsinvestering

De cursus is vooral bedoeld voor alle nieuwe leden van examencommissies van de Universiteit Leiden, maar ook geschikt voor zittende leden van examencommissies, die behoefte hebben aan kennis en uitwisseling. In de cursus wordt ervan uitgegaan dat je over de basiskennis Toetsen beschikt zoals deze vereist is voor de Basiskwalificatie Onderwijs.

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van elk een ochtend. Daarnaast kost de cursus vier tot zes uur aan leeswerk en het voorbereiden van opdrachten.

Programma - werkwijze

Tijdens de cursus maak je onder meer kennis met relevante regels en richtlijnen voor examencommissies uit de WHW. Je leert welke spelers betrokken zijn bij het toetsproces en wie waarvoor verantwoordelijk is. Je leert wat een toetsplan is en waar een goed toetsplan aan moet voldoen. Ook leer je met welke kwaliteitscriteria een examinator rekening moet houden. Aan het einde van de cursus ken je de belangrijkste wettelijke regelingen, kun je invulling geven aan je rol en weet je hoe jouw examencommissie de kwaliteit van het toetsprogramma kan bewaken. Tijdens de cursus is er ruimte voor je eigen casuïstiek.

Na deze tweedaagse cursus kun je: 

 • De verantwoordelijkheden van de examencommissie onderscheiden van de verantwoordelijkheden van andere betrokken partijen;
 • De meest relevante regelgeving voor examencommissies uitleggen;
 • Docenten adviseren hoe zij kwalitatief goede toetsen kunnen maken;
 • Bepalen welke taken jouw examencommissie wel en niet kan mandateren;
 • De kwaliteit van je toetsprogramma beoordelen;
 • Beoordelen of de eindcijfers van scripties voldoende transparant tot stand komen binnen uw opleiding.

Meer informatie

Heb je interesse in deze cursus, neem dan contact op met Judith Vels (LLInC) of Maarten Bergwerff (Geesteswetenschappen).

Prijs

 • Medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC: €250
 • Andere deelnemers: €350
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.