Universiteit Leiden

nl en

Alanna O’Malley in Trouw over de internationale samenwerking van Biden

Vandaag wordt in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geopend. De ogen zijn vooral gericht op de Amerikaanse president Joe Biden. Is de tijd rijp voor nieuw internationaal overleg? Alanna O'Malley, Bijzonder Hoogleraar United Nations Studies in Peace and Justice, geeft er haar visie op in een artikel van Trouw.

Na Trump, die het niet zo had op praten, was Joe Biden bij zijn aantreden begin dit jaar de hoop van het deel van de internationale gemeenschap dat gelooft in diplomatie en overleg. Toch heeft Biden inhoudelijk minder met Trump gebroken dan werd verwacht. Het motto 'American First' geldt nog altijd als het om economie en machtspolitiek gaat. De vraag is nu dan ook wat Bidens boodschap gaat zijn tijdens de Algemene Vergadering. O'Malley ziet het positief in: 'Trump heeft veel schade aangericht. Biden wil de VS weer leidend maken in een wereldorde die door regels  bepaald wordt.' 

António Guterres

In het artikel van Trouw komt ook de rol van António Guterres aan bod. Deze Portugese secretaris-generaal van de VN had bij zijn aantreden grote plannen, maar van deze plannen is nog weinig terechtgekomen in zijn eerste termijn. O'Malley heeft haar hoop op hem gevestigd. O'Malley: 'Guterres moet nu de koe bij de horens vatten, hij moet zijn eigen rol versterken en zijn leiderschap inzetten.' O'Malley verwacht dat hij zeker wat voor elkaar kan krijgen tussen de wereldleiders en dat Afghanistan een kwestie is waarbij hij een rol kan spelen. O'Malley: 'Hij kan echt wel wat. Zo zegt artikel 99 uit het VN-handvest dat de secretaris-generaal in de Veiligheidsraad ieder onderwerp kan inbrengen dat de internationale veiligheid in gevaar brengt.' 

Lees het hele artikel hier

Alanna O'Malley is voorzitter van United Nations Studies in Peace and Justice, een nieuw gecreëerde functie aan de Leidse universiteitsfaculteit voor Bestuur en Globale Zaken. Deze leerstoel, ter ere van de voormalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en burgemeester van Den Haag Jozias Van Aartsen, wordt gedeeld met de Haagse Hogeschool. De belangrijkste focus van de leerstoel is het creëren van een nieuwe interdisciplinaire onderzoeksgroep voor VN-studies en het organiseren van een reeks academische en publieke (online) evenents ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VN in 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.