Universiteit Leiden

nl en

Openbaar bestuur en samenleving in crisis? Aard, oorzaak en oplossingen

Frits van der Meer, Bijzonder hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform, bespreekt in Binnenlands Bestuur een mogelijke oplossing voor het verloren vertrouwen van burgers in de overheid. Volgens Van der Meer helpt een beter ambtenarenapparaat om de kloof tussen burger en overheid te dichten.

In zijn essay in Binnenlands Bestuur stelt Van der Meer dat om de muur van afstand tussen overheid en burger te slopen, er meer ambtenaren bij moeten komen. Ambtenaren met toegesneden competenties, wel te verstaan. De enkele jaren geleden ingezette groei bij gemeenten en rijk is volgens hem goed, 'maar het is wel van belang dat dit nieuwe personeel op dat contact met burgers is gericht.' Met name daar ontbreekt het op dit moment nog te veel aan, aldus Van der Meer. 

Lees het hele artikel hier

Frits van der Meer bekleedt de bijzondere CAOP-leerstoel 'Comparative Public Sector and Civil Service Reform' aan het Instituut Bestuurskunde. In zijn onderzoek richt hij zich op de (internationaal en historische vergelijkende) studie van de veranderende omvang en kwaliteit van de publieke dienst in Nederland en het buitenland. In het bijzonder gaat hij in op de positie en benodigde kwaliteiten van ambtenaren, in de context van de opkomst van een (vernieuwd) multilevel governance systeem en daarmee samenhangend een voorwaardenscheppende staat.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.