Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Even voorstellen… Het Marketing & Communicatieteam FdR

31 mei 2023

Het team Marketing en Communicatie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid…Wie werken daar eigenlijk, wat doen ze precies en hoe kun je hen bereiken? Hoog tijd voor een (her)introductie.

Marketing & Communicatieteam

De afdeling Marketing & Communicatie adviseert, faciliteert en ondersteunt de faculteit en haar medewerkers bij het bereiken van haar doelstellingen via communicatie en marketing. Het team zet zich in om de naamsbekendheid te vergroten en de gewenste identiteit van de faculteit uit te stralen. Dit doen we door te laten zien wie we zijn, wat we doen en hoe we als faculteit impact maken in de maatschappij.  

Daarnaast richt de afdeling zich op het werven van studenten. Ze bezoeken scholen en beurzen en presenteren de faculteit online. Open dagen en proefstudeerdagen zijn daar mee waardevolle contactmomenten om studenten aan ons te binden.  

Afstemming met communicatie is cruciaal om je evenement, onderzoek of project communicatief en doeltreffend te maken. Betrek het communicatieteam tijdig, om de juiste voorbereidingen te kunnen treffen. Zo moet een fotograaf of verslaggever gereserveerd worden en neemt het maken van communicatiemiddelen productietijd in beslag. Schakel dus op tijd met het team via communicatie@law.leidenuniv.nl.  

Alumni, arbeidsmarktrelaties en fondsenwerving

Onze alumni dragen op allerlei manieren bij aan de groei en bloei van de faculteit. De universiteit wil ook na het afstuderen meewerken aan de ontwikkeling van haar alumni. 

Op hun beurt helpen alumni weer mee aan de studie van onze huidige studenten. Ze geven voorlichting over hun loopbaan, zijn beschikbaar voor het mentornetwerk, waarin ze studenten helpen bij loopbaankeuzes, of vertellen over hun werkervaring. Ook richten we ons op fondsenwerving waarmee we bijdragen aan een (advanced) master voor internationale studenten en wetenschappelijk onderzoek op de faculteit stimuleren. 

Nieuwe medewerkers stellen zich voor

Ik ben op 1 maart 2023 begonnen als junior fondsenwerver voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Mijn studietijd in Leiden heb ik als zeer waardevol ervaren en daarom wilde ik graag aan de slag bij de Universiteit Leiden om mijn bijdrage te kunnen leveren. Vanuit mijn functie houd ik mij bezig met het aantrekken van studiebeurzen voor internationale studenten die een master of een advanced master in Leiden of Den Haag willen volgen. Daarnaast ben ik betrokken bij het oprichten van een nieuw fonds genaamd Leiden Law Fund. Dit fonds zal in samenwerking met het Leids Universitair Fonds, nieuwe mogelijkheden bieden om verdergaand wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Mocht je geïnteresseerd zijn in mijn werkzaamheden of wil je ideeën uitwisselen, neem dan gerust contact met mij op via l.w.van.berkum@law.leidenuniv.nl.

Per 1 maart 2023 werk ik als redacteur wetenschap. Mijn doel is om het onderzoek van de faculteit op een kwalitatief sterke manier onder de aandacht te brengen bij het grote publiek, collega-wetenschappers, medewerkers en studenten. 

Wetenschap bedrijven is een ambacht en daarover communiceren ook. Samen met de onderzoekers denk ik na over het realiseren van een zo sterk mogelijke impact. Wat is de optimale timing voor het naar buiten brengen van een verhaal, welke communicatiekanalen gaan we inzetten, en wie kan het verhaal het beste presenteren? We trekken hierbij samen op, teamwork dus. 

Ik heb veel aan de Universiteit Leiden te danken. Ik studeerde er van 2007 tot en met 2011 rechten en kon op uitwisseling naar de Universiteit van Oxford. Deze ervaringen vormden een mooie basis voor de stappen die ik daarna heb gezet in de advocatuur. Als wetenschapsredacteur houd ik me nog steeds bezig met de juridische materie, maar laat ik de juridische analyse over aan anderen. 

Je vindt mij in kamer B.4.17 (KOG). De deur staat altijd open om te sparren over hoe we jouw verhaal gaan vertellen.  

Toen ik nog op de middelbare school zat, wilde ik graag rechten studeren. Die droom is niet doorgegaan toen ik alle dikke wettenbundels voor het eerst zag. In plaats daarvan, ben ik mijn andere passie gaan volgen: Engels. Op dat moment wist ik nog niet dat ik nog dikkere literatuurboeken voor me zou krijgen (die wettenbundels waren achteraf gezien veel minder intimiderend). Toch is het me gelukt om rechten terug in mijn leven te brengen door me te specialiseren in juridische vertalingen. De kers op de taart was toen ik tijdens mijn master als vertaler kon werken bij een advocatenbureau. 

Nu mag ik rechten vanuit een andere hoek bekijken, als vertaler op de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Vijf dagen in de week houd ik mij bezig met vertalingen voor de afdelingen Marketing & Communicatie en Onderwijsbeleid, maar neem gerust contact me op voor een taalkundige vraag of een gezellig praatje via j.e.lim@law.leidenuniv.nl  

Benieuwd naar de rest van het team?

Op de pagina Marketing & Communicatie vind je een compleet overzicht van het team. Klik op een foto voor meer informatie en hoe je de persoon in kwestie kunt bereiken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.