Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Onderzoek

Nomineer een masterscriptie: inschrijving voor de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2024 geopend

11 juli 2023

Op 10 juli heeft de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) de inschrijving voor de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2024 geopend. Wellicht heb je deze aankondiging al rechtstreeks van de KHMW ontvangen. Vanaf dit jaar reikt de Maatschappij de scriptieprijzen uit op tien wetenschapsterreinen, voorheen waren dat er acht. Aan iedere prijs is een bedrag van €3000 verbonden.

Zes terreinen zijn relevant voor de Faculteit Geesteswetenschappen:

 • Filosofie
 • Religiewetenschappen en theologie
 • Taal- en Literatuurwetenschappen
 • Geschiedenis
 • Sociologie en Antropologie
 • Communicatie- en mediawetenschappen.

De KHMW stelt een aantal voorwaarden aan de voordrachten:

 • De prijzen zijn bedoeld voor studenten van wie de masterscriptie in het studiejaar 2022/2023 is goedgekeurd door hun begeleider(s).
 • De scripties mogen in het Nederlands of Engels zijn geschreven.
 • Per faculteit mogen er maximaal drie voordrachten per categorie worden gedaan.
 • Een scriptie mag maar in één categorie worden genomineerd.
 • De KHMW accepteert alleen maar scripties die door de faculteit worden ingediend. Scripties die door stafleden individueel rechtstreeks bij de KHMW worden genomineerd, zullen niet door de jury in behandeling worden genomen.

Wil je een scriptie voordragen?

De uiterste datum van indiening van nominaties bij de KHMW is 6 oktober. Wanneer je een scriptie wil voordragen in een van de categorieën die relevant zijn voor de Faculteit Geesteswetenschappen, meld die voordracht dan graag uiterlijk vrijdag 22 september a.s. om 17:00 uur aan bij Job Weststrate van de afdeling Beleids- en Bestuursondersteuning – Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg (BAS/O&K), via een mail aan oenk@hum.leidenuniv.nl. Vermeld daarbij in welke categorie de scriptie moet meedingen. Als er meer dan drie voordrachten in een categorie binnenkomen, zal de faculteit een selectie maken op grond van het oordeel van een daartoe geformeerde kleine selectiecommissie. Die commissie zal in principe bestaan uit stafleden met relevante expertise. Stafleden die een scriptie voordragen, hebben vanzelfsprekend geen zitting in de selectiecommissie. Mogelijk ontvang je na 22 september nog een reminder over de prijs van de KHMW, maar het is dan niet meer mogelijk alsnog in te dienen.

Voor de selectie is het volgende nodig:

 1. een digitale versie van de voorgedragen masterscriptie,
 2. de schriftelijke beoordeling van de scriptie, d.i. het beoordelingsformulier,
 3. een (kort) curriculum vitae van de genomineerde en een cijferlijst van zijn/haar/hun masterstudie,
 4. zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning van de prijs (denk bijvoorbeeld aan directe maatschappelijke impact van het scriptieonderzoek, of een bijzonder ingewikkelde context waarin bronnenonderzoek moest worden uitgevoerd, et cetera).

Een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider/docent is pas nodig als de scriptie door de faculteit daadwerkelijk is genomineerd voor voordracht.

De afdeling BAS/O&K verzorgt vervolgens namens de faculteit de voordracht via het online formulier op de site van de Jan Brouwer Scriptieprijs. Alleen scripties die langs deze weg worden voorgedragen, zullen door de KHMW in behandeling worden genomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.