Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Kristiaan van der Heijden: vooruitblik onderwijs 2023/2024

11 september 2023

Beste collega’s, welkom terug na een, hopelijk, heerlijke zomerperiode met rust, plezier en inspiratie! Het nieuwe academische jaar is inmiddels officieel geopend en we hebben een fantastisch feest FSW 60 jaar achter de rug.

Wat hebben we in het vooruitzicht wat betreft onderwijs in het nieuwe academische jaar? Uiteraard teveel om toe te lichten in deze rubriek. Zoals jullie hebben kunnen zien wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe studentenplein in de hal van ons hoofdgebouw aan de Wassenaarseweg. Hier worden verschillende ondersteuningspunten voor studenten geïntegreerd en kunnen onze studenten voortaan terecht met hun vragen.

In de komende maanden zal accreditatie worden aangevraagd voor twee nieuwe bacheloropleidingen met enorme maatschappelijke waarde. De Universitaire Lerarenopleiding Primair en Voortgezet Onderwijs start in 2025 op de Haagse campus en gaat bijdragen aan een vermindering van het lerarentekort. De bacheloropleiding Science for Sustainable Societies richt zich op de internationale duurzaamheidsuitdagingen.

We zetten dit academische jaar extra in op ondersteuning van onderwijsinnovaties. Op 5 september vond een inspirerend Blended Education Festival plaats, waar een nieuwe facultaire visie op blended onderwijs werd gepresenteerd. Ook de ontwikkelingen op gebied van AI zullen om onderwijsvernieuwing en ondersteuning vragen. Voor kennisdeling rondom AI en onderwijs zullen maandelijkse facultaire bijeenkomsten worden georganiseerd.

Het komende jaar zullen landelijke politieke ontwikkelingen op gebied van internationalisering een stempel gaan drukken op ons onderwijs. Als faculteit en universiteit staan we voor het belang van internationaal onderwijs en er wordt hard gewerkt om dat duidelijk over te brengen aan de buitenwereld.

Tot slot blijft de beheersing van werkdruk een belangrijke doelstelling. We zullen allemaal af en toe ambities moeten bijstellen en prioriteren. Er wordt gewerkt aan een efficiënter inrichting van onderwijsprocessen en -planning. Er volgen belangrijke stappen op gebied van welzijn en inclusie, carrière- en ontwikkelingsmogelijkheden en een verdere ontwikkeling van de organisatiecultuur.

En ik hoop dat het ons lukt om met kleine stappen het werkplezier te verhogen. Docenten kunnen podcasts of gamification inzetten voor een verbetering van het onderwijs, maar soort innovaties kunnen het lesgeven ook leuker maken. Naast de reguliere studentevaluaties kan het onderling meekijken met collega docenten ook inspirerend zijn. Of vaker doorvragen naar het expertisegebied van een nieuwe collega of deelnemen aan een inspirerend symposium. Een cliché ter afsluiting: het zijn de kleine dingen…

Ik wens iedereen een heel inspirerend academisch jaar met veel werkplezier!

Hartelijke groeten, Kristiaan van der Heijden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.