Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Aanvraagronde LUF Praesidium Libertatis Subsidie en Gratama Jubileum Gift van start

20 maart 2024

De aanvraagprocedure en subsidievoorwaarden voor de LUF Praesidium Libertatis Subsidie 2024 en de Gratama Jubileum Gift zijn gepubliceerd.

LUF Praesidium Libertatis

De LUF Praesidium Libertatis Subsidie van € 75.000,- wordt toegekend aan een jonge getalenteerde onderzoeker die in staat wordt geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen.

  • De aanvrager is gepromoveerd, heeft een betaalde aanstelling van minimaal 0,4 fte bij de Universiteit Leiden of het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op moment van aanvragen en gedurende de loop van het onderzoek, en is niet langer dan tien jaar geleden gepromoveerd, dat wil zeggen op of na 1 juli 2014. (Er is een extensieregeling van toepassing, zie de uitgebreide voorwaarden voor meer informatie).
  • Het voorgestelde project betreft vernieuwend onderzoek dat bij honorering door de aanvrager zal worden uitgevoerd.
  • Inzendingen die na de deadline worden ontvangen, zijn niet ontvankelijk. Dat geldt ook voor onvolledige aanvragen en aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen.

Per faculteit kunnen twee aanvragen worden ingediend die de steun van het faculteitsbestuur hebben. De Commissie Onderzoekaanvragen zal daarom een selectie maken als er meer dan twee aanvragen ingediend worden. Medewerkers van de faculteit kunnen hun aanvraag, bestaand uit een C.V., projectbeschrijving (zie deze pagina) en begroting uiterlijk op woensdag 1 mei sturen naar m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl

Voor een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden, zie deze pagina.

Gratama Jubileum Gift 2025

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de de Gratama-Stichting stelt zij een LUF-subsidie van € 100.000 beschikbaar: de Gratama Jubileum Gift 2025. De subsidie is bedoeld voor een interfacultair en/of interdisciplinair project dat aansluit bij een van de negen stimuleringsprogramma’s van de Universiteit Leiden.

  • Het project dient aantoonbaar aan te sluiten bij een van de negen stimuleringsprogramma’s van de Universiteit Leiden;
  • Bij het project zijn bij voorkeur wetenschappers uit ten minste twee faculteiten betrokken.
  • Aanvragers dienen op het moment van de aanvraag en gedurende de uitvoering van het beoogde project een betaalde aanstelling te hebben van minimaal 0,4 fte bij de Universiteit Leiden of het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC);
  • Een aanvrager mag bij niet meer dan één projectvoorstel betrokken zijn.
  • Een projectvoorstel mag in de voorselectie bij niet meer dan één faculteit worden ingediend.
  • Inzendingen die na de deadline worden ontvangen, zijn niet ontvankelijk. Dat geldt ook voor  onvolledige aanvragen en aanvragen die overigens niet aan de voorwaarden voldoen.

Per faculteit kan er maar één aanvraag worden ingediend. De Commissie Onderzoekaanvragen zal daarom een selectie maken als er meer dan één aanvragen ingediend worden. Medewerkers van de faculteit kunnen hun aanvraag, bestaand uit een C.V., projectbeschrijving (gelieve het format van het LUF te gebruiken, zie hier) en begroting uiterlijk op woensdag 1 mei sturen naar m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl .

Voor een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden, zie deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.