Universiteit Leiden

nl en

Nieuw in Den Haag: de minor Business Administration

Vanaf het collegejaar 2021-2022 biedt de Universiteit Leiden de minor Business Administration aan in Den Haag. Wat houdt deze minor in wat kun je ermee?

De minor Business Administration leert je bedrijfswetenschappelijke kennis aan die van belang is voor je toekomstige carrière. In veel (internationale) organisaties is behoefte aan mensen die kennis van hun vakgebied koppelen aan bedrijfswetenschappelijke kennis en managementvaardigheden. De minor in combinatie met de eigen studie biedt deze kennis en vaardigheden.

De minor Business Administration is de Engelstalige variant van de minor Bedrijfswetenschappen die wordt aangeboden in Leiden. Inhoudelijk verschillen de minoren niet van elkaar. Het verschil is dat in Den Haag de colleges en werkgroepen in het Engels worden aangeboden. Daarmee biedt de universiteit studenten met een internationaal georiënteerde studierichting en ook buitenlandse studenten de gelegenheid om ons succesvolle programma aan het curriculum toe te voegen. De Nederlandse versie die in Leiden wordt gegeven heet Bedrijfswetenschappen en de Engelstalige variant die in Den Haag wordt gegeven heet Business Administration. Zowel de twee minoren als de vakken hebben eigen studiegidsnummers.

Jan Willem Kakebeeke

De twee minoren en de programma’s lopen parallel, zegt docent Bedrijfswetenschappen Jan Willem Kakebeeke. ‘Dat wil zeggen dat wij de hoorcolleges en werkgroepen in dezelfde periode in beide talen aanbieden. Een hoorcollege dat in de ochtend in Leiden in het Nederlands wordt gegeven, wordt op dezelfde dag maar op een ander tijdstip in het Engels gegeven in Den Haag. En dat geldt ook voor de werkgroepen. Het tentamen zal op beide locaties worden afgenomen en dan op exact hetzelfde moment.’

De Engelstalige minor Business Administration in Den Haag is specifiek gericht op studenten die al Engelstalig onderwijs volgen en een bedrijfskundig aspect willen toevoegen aan hun studierichting. ‘Deze minor is daarmee zeer geschikt voor studenten die anders zouden uitwijken naar Amsterdam en Rotterdam voor Engelstalige bedrijfskundige vakken. Met de minor Business Administration komen wij tegemoet aan de wens van studenten en faculteiten om deze minor in Den Haag in het Engels aan te bieden.’

Bekijk hier een overzicht van alle minoren die de Faculteit der Rechtsgeleerdheid komend collegejaar aanbiedt.

Zo mogelijk zullen in de minoren Bedrijfswetenschappen en Business Administration wel andere accenten worden gelegd. ‘In Den Haag zal het internationale karakter van de doelgroep bijvoorbeeld in casuïstiek meer benadrukt kunnen worden’, zegt Kakebeeke. ‘Ook in de werkgroepen zal daartoe gelegenheid zijn. Wij proberen daarmee een passende aansluiting te bieden op het perspectief van de studenten.’

Vanaf maandag 3 mei kunnen studenten zich aanmelden voor deze minoren. Er gelden geen bijzondere eisen voor de inschrijving. In de studiegids is alle informatie terug te vinden zowel in het Nederlands als in het Engels. Voor meer informatie over het programma kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de afdeling Bedrijfswetenschappen: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.