Universiteit Leiden

nl en

Ontwikkeling Facultair Strategisch Plan

De ontwikkeling van het Facultair Strategisch Plan (FSP) heeft in de zomer niet stilgelegen. Er ligt inmiddels een concept voor het Facultair Strategisch Plan waarin de feedback op de strategisch doelen is verwerkt die voor de zomer via diverse bijeenkomsten en gremia is gegeven. De wetenschappelijk directeuren en diverse externe stakeholders kijken nog een keer mee op het concept en na een akkoord van het Faculteitsbestuur zal de Faculteitsraad gevraagd worden in te stemmen met het plan. Ondertussen wordt er input opgehaald voor de Uitvoeringsagenda.

De Uitvoeringsagenda en het FSP

In het Facultair Strategisch Plan staan de missie, visie van de faculteit en de strategische doelen voor de volgende 6 jaar. Daarbij hoort uiteraard een plan hoe we die doelen in de komende jaren gaan behalen. Die uitwerking hiervan volgt in de Uitvoeringsagenda. In november wordt het concept van de Uitvoeringsagenda met de facultaire gemeenschap besproken. Via de diverse gremia, maar ook via de twee plenaire bijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Save the date FSP-bijeenkomsten

In november en december worden diverse gremia geconsulteerd over de Uitvoeringsagenda. Ook worden twee hybride bijeenkomsten georganiseerd waarbij elke medewerker en student welkom is om mee te praten en denken over de uitvoeringsagenda die hoort bij het Facultair Strategisch Plan. 
Reserveer vast één van onderstaande data in je agenda:

•    Woensdag 1 december van 16.00 – 17.00 uur, bijeenkomst voor studenten en medewerkers (Engels gesproken).

•    Dinsdag 7 december van 16.00 – 17.00 uur, bijeenkomst voor studenten en medewerkers (Nederlands gesproken).

Planning en afstemming

Bijna gelijktijdig wordt gewerkt aan het Universitair Strategisch Plan, waarvoor nu een houtskoolschets ligt. Ons concept Facultair Strategisch Plan wordt naast de schets van het Universitair Strategisch Plan gelegd en daarop afgestemd. Onze planning is aangepast vanwege de langere tijd die het kostte om de feedback op de strategische doelen te verwerken en het aanscherpen van het concept FSP. Het nieuwe Facultair Strategisch Plan is na alle consultatierondes en instemming door de FR begin volgend jaar gereed (zie onderstaand overzicht).

Lees hier meer over de ontwikkeling van het Facultair Strategisch Plan 2022 – 2026.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.