Universiteit Leiden

nl en

Adviesgroep Diversiteit & Inclusie geeft gemarginaliseerde groepen op campus een stem

De Faculteit der Geesteswetenschappen zet zich in voor een diverse en inclusieve gemeenschap voor zowel studenten als medewerkers. Met de oprichting van de adviesgroep Diversiteit en Inclusie is de faculteit weer een stap dichter bij het creëren van een werkplek waar iedereen zich welkom en vertegenwoordigd voelt. We spraken met commissielid Eduardo Alves Vieira over het doel en de ambities van de groep.

'Wij geven (on)gevraagd advies aan de faculteit als betreffende het bevorderen van gelijkheid, inclusie en diversiteit, om iedereen dezelfde professionele en persoonlijke kansen te geven, ongeacht hun etniciteit, seksuele geaardheid, gender, enzovoorts. We zijn er niet alleen voor onze collega's in elke faculteitsafdeling, maar zijn er ook - en misschien wel vooral - voor onze studenten,’ legt Alves Vieira uit. Hij vindt dat elke professionele instelling een adviesgroep voor diversiteit en inclusie zou moeten hebben. 'Het belangrijkste doel is om gemarginaliseerde groepen een stem te geven. Met behulp van zo'n adviesgroep, geeft de universiteit ons de juiste middelen om systemische vooroordelen en discriminatie te bestrijden.'

Bouwen aan een structuur

Iedereen in de raad brengt een uniek perspectief naar de tafel, aangezien alle leden afkomstig zijn uit verschillende disciplines en hebben verschillende achtergronden. Alves Vieira, hoofddocent aan het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), werd benaderd vanwege zijn gecombineerde kennis van gender, seksualiteit en taal vanuit zijn onderzoek naar queer en LGBTQIA+ linguïstiek.

Het vormgeven van de groep werd aan de leden zelf overgelaten. 'We moesten helemaal vanaf nul beginnen,' zegt Alves Vieira. 'Het heeft ons dus veel tijd gekost om vorm te geven aan de adviesgroep, want zelfs dingen die onbelangrijk leken, zoals de taal die we moesten gebruiken bij het schrijven van een document, konden tot heel wat discussies leidden. Ons eerste jaar bestond vooral uit het opzetten van de groep. Nu we die structuur hebben, wordt het voor ons gemakkelijker om zaken te bespreken en advies te geven.'

Grotere zichtbaarheid

Ondanks het feit dat de basisstructuur er is, merkt Alves Vieira op dat niet iedereen van het bestaan van de groep op de hoogte is. 'We willen de adviesgroep zichtbaarder maken. Als mensen niet weten dat we bestaan, kunnen ze ons ook niet benaderen', zegt hij. 'Misschien kunnen we dat verhelpen door een nieuwsbrief die we naar de instituten sturen, zodat onze collega's zich meer bewust worden van diversiteit en inclusie. We willen ook een bepaald aantal onderwerpen selecteren om ons op te richten, aangezien het helaas onmogelijk is om ze allemaal te kiezen. Op die manier kunnen we ons portfolio over diversiteit en inclusie gestaag opbouwen.'

De Holland Scholarship

Sinds de groep bij verschillende project betrokken is geweest, heeft het portfolio al een aantal successen opgebouwd. 'Zo maakten we deel uit van de commissie die de kandidaten voor de Holland Scholarship selecteert', zegt Alves Vieira. De Holland Scholarship is een beurs voor internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die in Nederland een diploma in het hoger onderwijs willen behalen.

Tijdens het selectieproces hield hij zijn eigen ervaringen met de academische wereld in het achterhoofd. 'Ik denk dat ik in mijn academische en professionele carrière een aantal dingen heb meegemaakt die veel van mijn collega's, hopelijk, nooit hebben meegemaakt. Niet alleen vanwege mijn achtergestelde achtergrond als iemand die in Brazilië is geboren en het land verliet om in een heel andere cultuur te leven, bijvoorbeeld, maar ook omdat ik deel uitmaak van de LGBTQIA+-gemeenschap. Helaas is Brazilië een van de meest LGBTQIA+-fobische landen ter wereld en door deel uit te maken van zo’n gemeenschap in zo’n land, leer je jezelf een unieke denkwijze aan om te overleven. Een denkwijze die sommigen zich nooit aan hoeven te leren. Dus, wetende hoe belangrijk een studiebeurs kan zijn, probeerde ik bij het doornemen van de kandidaten rekening te houden met diegenen die de studiebeurs het meest zouden verdienen en nodig zouden hebben.'

Als je vragen of suggesties hebt, of wilt bijdragen aan het werk van de Adviesgroep D&I, stuur dan een bericht naar de Secretaris Aurelie van ‘t Slot via divers-inclusief@hum.leidenuniv.nl. Uiteraard kun je ook een van de leden persoonlijk contacteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.