Universiteit Leiden

nl en

In memoriam - Ria Bauer

Op 11 februari is prof.dr Ria Bauer - Van Wechem (1927 – 2022) overleden. Op haar wens vond de begrafenis in besloten kring plaats. Ze is begraven naast haar man Sepp. 'Voor eeuwig nu samen.'

Ria Bauer (1927 – 2022)
Ria Bauer (1927 – 2022)

Veel van de huidige medewerkers zullen haar niet meer kennen. Ria Bauer - Van Wechem was als medewerker verbonden aan wat toen nog de subfaculteit Pedagogische en Andragogische Wetenschappen heette, waar zij onder meer het observatiepracticum gaf. 

In 1980 werd zij benoemd als lector voor kinder- en jeugdliteratuur, een benoeming die later omgezet werd in bijzonder hoogleraar. Daarmee was zij de eerste bijzonder hoogleraar voor kinder- en jeugdliteratuur aan de Universiteit Leiden. In 1983 werd ik, nadat ik als UvA-student een bijvak bij haar had gedaan, student-assistent bij haar en toen zij een jaar later wegens gezondheidsproblemen afscheid van de universiteit moest nemen heb ik al het onderwijs van haar overgenomen en nog jaren studenten op dit vakgebied mogen begeleiden.

Mw. Bauer pleitte voor aandacht voor een serieuze bestudering van de kinder- en jeugdliteratuur. Om dit te bereiken startte zij begin jaren tachtig van de vorige eeuw met de Interuniversitaire werkgroep kinder- en jeugdliteratuur, de voorloper van het Landelijk Platform kinder- en jeugdliteratuur. Verschillende universiteiten participeerden in de werkgroep waar ik secretaris van was. Het tijdschrift Literatuur zonder leeftijd, het enige tijdschrift voor de studie van de kinder- en jeugdliteratuur waarvan ik decennia eindredacteur was, werd door het landelijk platform opgericht.

Dankzij haar inspanningen werd kinder- en jeugdliteratuur op de opleiding van wat men toen nog kleuterleidsters noemde een verplicht vak. Haar boek Boeken voor jonge kinderen werd een groot succes en binnen veel opleidingen gebruikt. Op de universiteit schreef zij in 1978 samen met Peter Krassenburg Kinder- en jeugdliteratuur. Een longitudinale benadering. Aan de hand van de algemene ontwikkelingspsychologie - van baby tot jeugdige - en een pedagogische visie geven de auteurs aan hoe jeugdboeken als hulpmiddel bij de opvoeding te gebruiken zijn. 

Ik heb heel goede herinneringen aan Ria Bauer – Van Wechem en zal die koesteren. 

Toin Duijx 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.