Universiteit Leiden

nl en

NWA-subsidie voor Gezondheidsrecht als onderdeel NWA Cure4life

Mirjam Sombroek, Aart Hendriks en Martine de Vries (LUMC) gaan de ethische en juridische aspecten van gentherapie in kaart brengen. Het doel is om meer grip te krijgen op hoe onze maatschappij het beste kan omgaan met deze therapieën. Denk aan richtlijnen over het reguleren, vergoeden en toegankelijk maken van deze therapieën voor patiënten.

De drie onderzoekers zijn erg blij met de subsidie. 'Door interdisciplinair samen te werken tussen de rechtenfaculteit en het LUMC kunnen wij een grote bijdrage bieden aan dit belangrijke onderzoeksthema. Het zal hier zeker niet bij blijven. Dit een erg mooi voorbeeld van wat onze universiteit in haar strategisch plan heeft opgeschreven: meer samenwerking tussen de faculteiten!'

Het gehele consortium CURE4LIFE, dat onder leiding staat van het LUMC, krijgt 5,5 miljoen euro om gentherapieën vaker naar de patiënt te brengen. Dit soort therapieën stranden nog veel te vaak voordat ze de kliniek bereiken. Juist dat wil het consortium in de toekomst voorkomen onder andere door maatschappelijke en juridisch-ethische vragen over gentherapie vroegtijdig te beantwoorden.

De subsidie is afkomstig van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De LUMC-Rechtsgeleerdheid-samenwerking was een van de vijf interdisciplinaire consortia die bij de NWA in de prijzen vielen.

De komende periode zal er extra onderzoekversterking komen met een promotieplaats op dit belangrijke juridisch-ethische thema.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.