Universiteit Leiden

nl en

Subsidie voor ontwikkeling kunstmatige groene brandstoffen

Onderzoekers van de Universiteit Leiden ontvangen een EU-subsidie van 4 miljoen euro voor het ontwikkelen van klimaatneutrale brandstoffen. Met dit geld gaan zij de brede onderzoeksgemeenschap die zich richt op groene energie verder uitbouwen. ‘Als we samen de schouders eronder zetten kunnen we de snelle voortgang boeken die nodig is, zegt prof. dr. Huub de Groot, hoogleraar Biofysische organische chemie bij de Universiteit Leiden.

Gebruik van fossiele brandstoffen draagt bij aan de opwarming van de aarde en de voorraden raken ooit op. Het Europees SUNER-C-consortium zoekt daarom naar duurzame en milieuvriendelijker alternatieven, onder andere door planten na te bootsen met kunstmatige fotosynthese. Fotosynthese is het proces waarbij planten CO2 uit de lucht halen om glucose te maken. Bij kunstmatige fotosynthese kunnen dat ook andere brandstoffen zijn.

‘De komende tien jaar zijn cruciaal’

Snelle stappen naar een groene toekomst zijn hard nodig. ‘Het IPCC heeft gesteld dat de wereld uiterlijk in 2065 CO2-neutraal moet zijn om de grootste klimaatrampen te voorkomen, als De Groot. ‘We weten uit het verleden dat energietransities veel tijd kosten. Vanaf het beschikbaar komen van een techniek duurt het zo’n 30 jaar voor zo’n transitie een feit is. De technologieën zouden dus uiterlijk rond 2030 beschikbaar moeten zijn. De komende tien jaar zijn cruciaal’, aldus De Groot. ‘Gelukkig zijn er steeds meer enthousiaste wetenschappers die zich hiermee bezig houden.’

Hoe zien onze energievoorzieningen er in de toekomst uit?

Hoe onze energievoorzieningen er in de toekomst uit zullen zien is nog niet te voorspellen. ‘Technisch is er veel mogelijk, uiteindelijk hangt dat voor een groot deel af van wat mensen willen.’ Het SUNER-C-consortium onderzoekt diverse methoden voor de productie van alternatieve brandstoffen, zoals het maken van de brandstof methanol met behulp van zonlicht op de daken van huizen. ‘Je kunt inmiddels heel goed zonnepanelen op daken leggen om elektriciteit te maken, maar het voor langere tijd opslaan van grote hoeveelheden elektriciteit is lastig.’

De Universiteit Leiden richt zich vooral op fundamentele vragen, zoals het efficiënter maken van de omzetting van uitgangsstoffen als water en CO2 in bijvoorbeeld methanol. ‘Dat kunnen we al, maar het gaat nog niet zo efficiënt. Uiteindelijk willen we die kunstmatige fotosynthese net zo efficiënt als in de natuur kunnen toepassen.'

Op 8 juni promoveerde Chengyu Liu aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar kunstmatige fotosynthese, waarmee de toepassing daarvan weer een stap dichterbij is gekomen.

Het consortium ontvangt voor het SUNER-C-project een subsidie van 4 miljoen euro binnen het Horizon-financieringsprogramma. Binnen dit unieke consortium zijn dertien academische partners, dertien bedrijven, vier netwerkorganisaties en een niet-gouvernementele organisatie met elkaar verbonden.

De Universiteit Leiden is een van de academische partners van het samenwerkingsverband dat gecoördineerd wordt door de Universiteit Utrecht. ‘We willen alle partijen nog hechter met elkaar laten samenwerken, zodat we als een geöliede machine richting de toekomst kunnen gaan werken, aldus Huub de Groot. ‘Synergie in dit publiek-private partnerschap maakt dat we veel sneller stappen kunnen zetten.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.