Universiteit Leiden

nl en

Ruim 3 miljoen euro subsidie voor opzetten strategisch onderzoek rondom Bewaken & Beveiligen

Een onderzoeksteam van het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) heeft een subsidie van ruim 3 miljoen euro gekregen van het Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen, een samenwerkingsverband tussen NCTV, OM, Politie en Koninklijke Marechaussee. Met het geld wordt meerjarig onderzoek en onderwijs opgezet rondom het thema ‘Bewaken en Beveiligen’.

Toenemende aantallen dreigingen zorgen voor steeds meer druk op het stelsel Bewaken en Beveiligen. Denk daarbij aan dodelijke aanslagen op personen gelieerd aan strafrechtelijk onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, gewelddadige uitingen tegen (lokaal) bestuurders of burgers die door stalkers of (ex-) partners ernstig worden bedreigd. Maar ook andere problemen zoals terrorisme, aanvallen op digitale infrastructuur en spionage, vormen aanhoudende en ernstige uitdagingen voor de veiligheid van personen, objecten en instituties in Nederland.

Bart Schuurman: De organisaties en professionals die het stelsel Bewaken en Beveiligen vormgeven doen maatschappelijk zeer belangrijk werk, maar staan ook voor grote uitdagingen. Als wetenschappers zijn we vereerd de kans te krijgen om een bijdrage te leveren aan dit werkveld. 

Wetenschappers meer betrekken

Het stelsel Bewaken en Beveiligen wordt vormgegeven door een nauwe samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de Politie, de Koninklijke Marechaussee en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Als onderdeel van een bredere hervorming van dit stelsel, zoals geadviseerd door de Commissie Bos in oktober 2021, heeft het Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen besloten om nauwer met de wetenschap te gaan samenwerken.

 In de zomer van 2021 schreven drie Leidse onderzoekers van het Institute of Security and Global Affairs, Bart Schuurman, Jelle van Buuren en Edwin Bakker, een overzicht van de dreigingen waar het stelsel Bewaken en Beveiligen de afgelopen decennia mee is geconfronteerd, en welke toekomstige ontwikkelingen te verwachten zijn. Dit rapport werd opgenomen in het advies van de Commissie Bos over de toekomstbestendigheid van het stelsel. Het vormde ook de aanleiding om verder na te denken over hoe de Universiteit Leiden zou kunnen bijdragen aan het werk van de aan het stelsel betrokken partijen.

Onderwijs en onderzoek omtrent actuele veiligheidsvraagstukken

Onderzoek en onderwijs gericht op praktijk en beleid rondom actuele veiligheidsvraagstukken, is één van de speerpunten in de onlangs gelanceerde strategie van ISGA. Het subsidievoorstel over het stelsel dat Bart Schuurman schreef in samenwerking met Jelle van Buuren en Edwin Bakker, speelt hier direct op in. Vanaf deze maand voor de duur van vijf jaar zullen deze onderzoekers vorm gaan geven aan een ‘Strategische onderzoeksagenda Bewaken en Beveiligen’ waarin verschillende combinaties van onderzoek en onderwijs centraal staan. Schuurman: De organisaties en professionals die het stelsel Bewaken en Beveiligen vormgeven doen maatschappelijk zeer belangrijk werk, maar staan ook voor grote uitdagingen. Als wetenschappers zijn we vereerd de kans te krijgen om een bijdrage te leveren aan dit werkveld.’

Zo zullen er drie onderzoekers met promotieverplichting worden geworven die zowel kortlopend onderzoek als fundamenteler promotieonderzoek naar stelselrelevante vragen zullen uitvoeren. Met een jaarlijkse ‘call’ waarop alle Nederlandse kennisinstellingen kunnen inschrijven, zal de kennisbehoefte van het stelsel verder worden ondersteund.

Resultaten uit de verschillende onderzoeken zullen door middel van op maat gemaakt onderwijs voor professionals en studenten op zo effectief mogelijke wijze aan eindgebruikers in het stelsel worden aangeboden. Hiertoe wordt ook nadrukkelijk samengewerkt met collega's van het Centre for Professional Learning (CPL). Het CPL heeft vanuit het Kenniscentrum de opdracht gekregen een leergang te ontwikkelen met als doel de samenwerking te verbeteren tussen de bij het Kenniscentrum betrokken partners. De leergang richt zich op het bevorderen van een gezamenlijk stelselperspectief en kennisproductie en kennisoverdracht op relevante inhoudelijke thema's.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.