Universiteit Leiden

nl en

‘Het bestuur is niet altijd blij met de dingen die de raad zegt, maar ze luisteren wel’

Het academisch jaar 2022-2023 is alweer voor de helft voorbij. En in de Faculteitsraad heeft men niet stilgezeten! Stafleden Gert-Jan Lelieveld en Tim Mickler praten ons bij over het Visie- en Strategieplan en wat ze met de extra uren voor raadswerk doen.

Tim Mickler
Gert-Jan Lelieveld

Meedenken over het Visie- en Strategieplan

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is het Visie- en Strategieplan (VSP) van de faculteit officieel gepresenteerd. Raadsvoorzitter Kiki Zanolie nam het eerste exemplaar toen in ontvangst. De raad is positief over hun betrokkenheid en de open houding van het Faculteitsbestuur.

‘Ik vond het boeiend om over zoiets mee te denken,’ zegt Gert-Jan. ‘We hebben verschillende conceptversies gezien en hierop feedback gegeven, en die werd ook echt naar onze tevredenheid aangepast.’ Bijvoorbeeld: in vroege versies van het VSP werd er veel gesproken over team science en interdisciplinariteit. Volgens de raad werd er echter niet voldoende erkend dat het uitwerken van individuele onderzoekslijnen ook nog steeds waardevol is en aangemoedigd wordt. Dat wordt nu explicieter benoemd.

De volgende stap in het proces is natuurlijk het concretiseren van de visie die uitgeschreven is. Tim: ‘Nu begint eigenlijk het interessante deel. Wat gaat er nu gebeuren op basis van het VSP? We zijn heel benieuwd en willen betrokken zijn in een vroeg stadium.’

Extra uren worden in commissies gestoken

De raadsleden hebben zich natuurlijk niet alleen met het VSP beziggehouden gedurende het afgelopen halfjaar. En daar hebben ze tegenwoordig ook daadwerkelijk de tijd voor, doordat universiteitsbreed beleid meer uren beschikbaar stelt voor de medezeggenschap. De extra uren worden ingezet om zelf agendapunten en onderwerpen aan te dragen.

‘Voorheen was het vaak zo dat het Faculteitsbestuur de agenda bepaalde, waar de raad dan op reageerde. Af en toe kwam er wel eens iets vanuit ons om te bespreken,’ vertelt Gert-Jan. ‘Maar nu hebben we commissies gemaakt op bepaalde thema’s waar we de komende tijd op in willen zetten, zoals werkdruk en de samenwerking met ondersteunende diensten. Ik hoop dat we de komende tijd met leuke en concrete voorstellen hierover kunnen komen.’

Dat is het leuke aan de Faculteitsraad: dat je niet alleen reageert, maar ook onderwerpen op de agenda zet.

‘We proberen steeds om ons werk nog iets beter te doen,’ zegt Tim. ‘We proberen een nog actievere rol te spelen. Dat is wat mij betreft het leuke aan de Faculteitsraad: dat je niet alleen reageert, maar ook onderwerpen op de agenda zet. Dat hebben we bijvoorbeeld een keer gedaan met een brief over de ondersteuning van vakdocenten, of over problemen bij de tentaminering in Den Haag.’

Word jij volgend jaar ook raadslid?

Dit jaar vinden er weer verkiezingen plaats. Maar voordat we kunnen stemmen op nieuwe raadsleden, moeten die zich kandidaatstellen. Waarom hebben Tim en Gert-Jan dat twee jaar geleden zelf gedaan?

Tim: ‘Het waren voor mij twee dingen. Ik was niet heel ontevreden met mijn baan, maar er zijn toch zaken waar ik tegenaan loop. Daarover wilde ik graag meepraten en misschien bijdragen aan een verbetering. Daarnaast wilde ik meer leren over hoe de faculteit werkt, hoe alle diensten in elkaar zitten en wie wat doet. Dat leer je wel heel goed in de Faculteitsraad!’

Voor Gert-Jan gold hetzelfde. ‘Het was voor mij sowieso een periode waarin ik meer interesse kreeg in bestuurs-achtige functies binnen de faculteit. Het leek me leuk om mee te denken en kritisch te zijn op punten van het Faculteitsbestuur. Ze zijn niet altijd blij met de dingen die wij vragen of zeggen, maar ze staan er wel altijd voor open.’

Ook actief worden in de medezeggenschap?

Eind maart moet je je kandidaatstellen als je mee wilt doen aan de verkiezingen van dit jaar. Wil je meer weten over het werk dat raadsleden doen? Tim en Gert-Jan staan altijd open om hierover van gedachten te wisselen, dus twijfel niet om eens contact op te nemen.

Tekst: Emma Knapper

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.